PC 140.01 : Autobussen en autocars : Richtlijnen strikt op te volgen

24/03/2020 - 16u

Bijlagen hieronder

De maatregelen die de regering - als gevolg van de Corona-crisis - heeft genomen, hebben gevolgen voor het hele land.

We vergeten niet dat dankzij u de handel en andere diensten aan personen blijven functioneren. Hiervoor willen we u eerst en vooral bedanken!

U hebt een cruciale rol in deze crisisperiode. U zult de komende periode - meer dan anders – geconfronteerd worden om blijven rond te rijden in het openbaar, maar ook het schoolvervoer, dat nog steeds nodig is om voor transport voor de kinderen van het medisch personeel te zorgen, of voor de repatriëring van burgers naar het buitenland, of voor vele andere verplaatsingen waarvoor jullie nodig zijn,... 

We zullen je niet vergeten! Jullie zijn de stille helden van deze crisis.

Wij willen echter dat uw loon- en arbeidsvoorwaarden worden gerespecteerd en dat uw loon in deze turbulente periode goed wordt vastgelegd.

De sociale partners (werkgevers en vakbonden) roepen werkgevers, werknemers, klanten en het publiek op om de aanbevelingen van bijgevoegde gezamenlijke brief op te volgen. 
Deze aanbevelingen hebben betrekking op: 

A. Algemene hygiënevoorschriften
B. Contact via documenten...
C. Op kantoor : bureaumateriaal
D. Gemeenschappelijke ruimtes (refters, lokalen, ....) : schaftmomenten spreiden
E. Verlof en recuperatie en administratie

We roepen iedereen op om solidair te zijn en de aanbevelingen van de officiële instanties na te leven en helpen na te leven. 

De sociale partners lanceren een oproep aan de regering.

Hou de moed erin, zorg voor jezelf en anderen. 

 

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart