PsC 140.01 Autobussen en autocars | Eindejaarspremie 2023

22/12/2023 - 10u

Indien je werkt in de sector krijgt u in de maand december een voorschot op de eindejaarspremie van het Sociaal Fonds en nog een deel eindejaarspremie van uw werkgever. Hiervoor moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

De voorwaarden verschillen naargelang de categorie waarin je valt: ongeregelde diensten, geregelde diensten VVM, geregelde diensten TEC, bijzondere geregelde diensten of garagepersoneel. Al deze voorwaarden kunnen worden geraadpleegd in het tweede document bij ons artikel.

Wat is het bedrag van de eindejaarspremie?

De bedragen in de tabel hieronder zijn de maximale brutobedragen voor de eindejaarspremie 2023. De werkgever mag het voorschot (€ 83,58) betaald door het Sociaal Fonds, aftrekken van het totaalbedrag dat hij aan je moet betalen.

 

Subsector

Maximaal brutobedrag

Ongeregelde diensten

€ 2.494,44

Geregelde diensten (VVM)

€ 3.405,88

Geregelde diensten TEC

€ 3.177,47

Bijzondere geregelde diensten

€ 2.494,44

Garagepersoneel

(Aantal uren per week x uurloon 12/2023 x 52) : 12

 

Hoe wordt de eindejaarspremie juist berekend?

De berekening van de eindejaarspremie hangt af van de subsector waartoe je behoort.

Rijdend personeel – Geregelde diensten

  • Ondernemingen die werken voor de Vlaamse vervoermaatschappij (VVM)

Berekening van de premie : [(uurloon december 14 jaar anciënniteit x 37 x 52) / 12]

  • Ondernemingen die werken voor de "Opérateur du Transport de Wallonie" (OTW)

Berekening van de premie : [(uurloon december 14 jaar anciënniteit x 38 x 52) / 12]

Rijdend personeel - Bijzonder geregelde diensten  

Pro rata, volgens het aantal maanden arbeidsprestaties.

Rijdend personeel – Ongeregelde diensten

Berekening van de premie : (Premie van het refertejaar - 1) x (gezondheidsindexcijfer september van het refertejaar / gezondheidsindexcijfer van het refertejaar - 1)

Garagepersoneel  

Wordt berekend op basis van de volgende formule: [uurloon december x 38u x 52] / 12.

Wanneer wordt de eindejaarspremie betaald ?

Het voorschot wordt altijd rond 15 december betaald. Je krijgt het voorschot als je dossier helemaal volledig is: indien je werkgever je als 'begunstigde' heeft doorgegeven aan het Sociaal Fonds. De rest van de eindejaarspremie wordt vóór 31 december uitbetaald.

Voor het rijdend personeel van Bijzonder geregelde diensten wordt de eerste betaling gedaan vóór 31 december en de tweede vóór 10 januari.

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart