PsC 140.01 Bus & Car (Occasionele diensten) | Groen licht voor specifieke rij- en rusttijden

08/02/2024 - 14u

Een akkoord werd bereikt tussen de Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie over specifieke rij- en rusttijden voor het personenvervoer. 

Het nieuwe regime verzoent de belangen van ondernemers, automobilisten en klanten zonder de verkeersveiligheid in gevaar te brengen.

De belangrijkste punten uit de overeenkomst betreffen:

  • Flexibelere regels voor de pauze van 45 minuten, die nu kan worden opgesplitst in 2 delen van elk minimaal 15 minuten.
  • Chauffeurs die meerdaagse ritten maken, mogen onder strikte voorwaarden hun dagelijkse rust één keer (ritten van 6 dagen of meer) of tweemaal (ritten van 8 dagen of meer) een uur uitstellen, op voorwaarde dat ze niet meer dan 7 uur hebben gereden op de betreffende dag. Deze bepaling maakt het waarschijnlijk mogelijk om 's avonds een evenement of een bezoek aan het restaurant te organiseren.
  • Het 12-dagenregime, nu ook mogelijk voor nationaal vervoer.

Naast deze aanpassingen voorziet de verordening ook in een aangepast controlekader:

  • De commissie is verantwoordelijk voor het plannen van een digitale roadmap.
  • Er zullen tachograafspecificaties worden verstrekt om het onderscheid tussen geregeld en incidenteel personenvervoer te vereenvoudigen.
  • Overtredingen van de tachograafregels die in een andere lidstaat zijn gepleegd, kunnen opnieuw worden bestraft in de lidstaat waar ze worden ontdekt. Een eerste uitspraak van het Hof van Justitie is zojuist nietig verklaard.

De compromistekst moet nog aan de Raad en het Parlement worden voorgelegd om definitief te zijn.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart