PsC 140.01 Bus & Cars | Sectorakkoord 2023 - 2024

19/12/2023 - 14u

Na lange discussies hebben de sociale partners binnen het Paritair Subcomité 140.01 (Bus & Cars) een protocolakkoord bereikt. De belangrijkste krachtlijn van het protocolakkoord is een koopkrachtpremie (onder bepaalde voorwaarden).

Koopkracht

Toekenning koopkrachtpremie in 2023, volgens afgesproken modaliteiten van hoge winst en uitzonderlijk hoge winst.

Hoge winst - 125 euro

Voor de bepaling van het begrip hoge winst wordt verwezen naar winst van alle ondernemingen met rsz-codificatie 085 in het jaar 2022, en gestegen omzet van de sector ressorterend onder PC 140.01 wat kan afgeleid worden uit gestegen tewerkstellingscijfers via het sociaal fonds en werkgeversfederatie. Aangezien in 2022 alle bedrijven samen winstgevend waren en er in de sector zowel een omzetstijging als een gestegen tewerkstelling werd opgetekend hebben ALLE werknemers uit de sector recht op een koopkrachtpremie van 125 euro!

Uitzonderlijk hoge winst - 250 euro

De winst (code 9905) van de jaarrekening afgesloten in 2022 is positief.

Toekeningsvoorwaarden

De werknemer heeft recht op de koopkrachtpremie volgens onderstaande modaliteiten:

1. De werknemer moet effectief in dienst zijn op 30 november 2023.

2. Voor de toekenning van de premie onder de definitie van hoge winst dient de werknemer in de referteperiode van 1 november 2022 tot en met 31 oktober 2023 minstens 90 effectief gewerkte dagen te hebben gepresteerd (in een 5-dagenweek).

3. Voor de toekenning van de premie onder de definitie uitzonderlijk hoge winst dient de werknemer in de referteperiode van 1 november 2022 tot en met 31 oktober 2023 minstens 90 effectief gewerkte dagen te hebben gepresteerd (in een 5- dagenweek). Voor deeltijdse werknemers en werknemers in andere arbeidsregimes wordt de berekening voor deze premie onder de definitie uitzonderlijk hoge winst omgezet in uren en gebeurt een omrekening pro rata de tewerkstellingsbreuk.

Toekenning vóór 31 december 2023 aan de werknemers die op het ogenblik van uitreiking in dienst zijn.

Het bedrijf waar je werkt kan altijd beter doen!

 

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Koopkrachtpremie

 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart