Sectoronderhandelingen PC 226 - Internationale handel en logistiek

16/05/2023 - 08u

Op 10/5 kregen we een eerste reactie van de werkgevers op onze gemeenschappelijke eisenbundel..

Wat de koopkrachtpremie betreft zijn de werkgevers bereid om hierover sectorale afspraken te maken op voorwaarde dat er op bedrijfsvlak nadien geen bijkomende eisen worden gesteld.

De andere eisen werden reeds kort besproken, veelal (voorlopig ?) een negatief antwoord van de werkgevers.

Wat betreft enkele kwalitatieve eisen : de vraag naar een cao “recht op deconnectie”, de oprichting (financiering van-) een penibiliteitsfonds, een sectorale toeslag telewerk, de landingsbanen, het tijdskrediet en de SWT-stelsels, werd door de werkgevers aangegeven dat er eerst nog een wettelijke basis moet komen. (cao’s in de NAR en/of van de Regering)

Wat individuele opleiding betreft, antwoordt de werkgeversfederatie dat men een “groeipad” wil (4 in 2023 en 5 in 2024) met individuele en collectieve opleidingen.

In de actualisering van de functieclassificatie wil men niet volledig meegaan maar is men wel bereid om de omschrijvingen van de voorbeeldfunctie “up to date” te brengen of aan te vullen.

Er werden onderhandelingsdata vastgelegd in juni en in september. We houden je verder op de hoogte !

Met syndicale groet,

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart