PC 226 Internationale handel : loonnorm - koopkrachtpremie - sectoronderhandelingen - tijdskrediet en landingsbanen

15/05/2023 - 11u

De loonnorm werd (door de Regering) vastgelegd op 0%

Concreet betekent dit dat er voor de periode 2023-2024 geen loonsopslag mogelijk is bovenop de index of de baremaverhogingen. De lonen mogen in 2023-2024 dus niet stijgen ten opzichte van de periode 2021-2022. Als ACLVB blijven we echter aandringen op vrije loononderhandelingen, maar daarvoor moet de loonnormwet worden gewijzigd (zie artikel in bijlage).

En de index ?

Aan de automatische loonindexering wordt er niet geraakt. De lonen blijven dus gekoppeld aan de inflatie. Op die manier wordt de koopkracht dan toch gedeeltelijk gevrijwaard. In de PC 226 is er 1X per jaar een aanpassing, telkens op 1 januari, bij overschrijding van de index. De laatste indexaanpassing was in januari 2023, met 11,19 %. Als ACLVB vragen we dat de indexaanpassing sneller kan gebeuren, en de werknemers dus geen jaar moeten wachten om hun loon aangepast te zien aan de indexstijging.

Een koopkrachtpremie ?

Hoewel een loonopslag niet mogelijk is, krijgen bedrijven net zoals in de coronaperiode de mogelijkheid om in 2023 een éénmalige netto koopkrachtpremie toe te kennen aan de werknemers.

Die premie bedraagt maximaal:

  • 500 euro in bedrijven die hoge winsten maken
  • 750 euro in bedrijven die uitzonderlijk hoge winsten maken

Ook hierover heeft ACLVB in de Nationale Arbeidsraad negatief advies gegeven, in die zin dat we eerder voor vrije loononderhandelingen zijn.

Voor de koopkrachtpremie zullen er sectoraal of op bedrijfsvlak voorwaarden gedefinieerd moeten worden om te bepalen wat “hoge of uitzonderlijke winst” concreet inhoudt (zie artikel in bijlage).

Vooraleer op bedrijfsvlak een koopkrachtpremie zal worden toegekend, zal op sectorvlak dus eerst worden onderhandeld over die definities. En nadien desgevallend op bedrijfsvlak.

Wat met de sectoronderhandelingen ?

De gemeenschappelijke eisenbundel werd voorgesteld aan de werkgevers op 3 april. Op 8 mei verwachten we een antwoord van de werkgevers, in de vorm van een patronale eisenbundel. 10 mei is er een eerste onderhandeling gepland.

Wat met tijdskrediet, landingsbanen en de SWT-stelsels ?

De vorige cao’s lopen af op 30/06/2023, we vragen prioritair om deze te verlengen van zodra dit wettelijk mogelijk is ! De cao’s dienen daartoe eerst nog te worden ondertekend in de NAR (Nationale Arbeidsraad).

We houden je op de hoogte van de verdere evolutie !

 

 

 

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart