Sabena Aerospace Engineering, Safran en Sabena Flight Academy (PC 315.01) : De syndicale premie wordt betaald !

09/01/2020 - 09u

Referteperiode

01/01/2019 - 31/12/2019
 

Voorwaarden

  • In dienst zijn van één van de ondernemingen die ressorteren onder het PC 315.01 en er tewerkgesteld zijn op 31/10/2019 of in brugpensioen;
  • Ten laatste op 01/01/2019 aangesloten zijn bij de liberale vakbond en een voltijdse bijdrage betalen van minstens € 195 voor het refertejaar (2019);
  • Geen deel uitmaken van het kaderpersoneel


Attesten

Uw werkgever bezorgt u een attest, gelieve dit binnen te brengen ten laatste op 28/02/2020 bij uw ACLVB- secretariaat.

De attesten moeten voorzien zijn van een lidnummer & een correct bankrekeningnummer.
 

Bedrag

De syndicale premie bedraagt €145,00 per jaar.
 

Betaling

De betalingen zullen vanaf ontvangst van attesten vanaf 21 januari 2020 uitgevoerd worden.

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart