Sabena Aerospace Engineering, Snecma Services Brussels en Sabena Flight Academy (PC 315.01) : De syndicale premie wordt betaald vanaf 9 januari 2017!

30/11/2016 - 10u

Referteperiode

01/01/2016 - 31/12/2016
 

Voorwaarden

  • In dienst zijn van één van de ondernemingen die ressorteren onder het PC 315.01 en er tewerkgesteld zijn op 31/10/2016 of in brugpensioen;
  • Ten laatste op 01/01/2016 aangesloten zijn bij de liberale vakbond en een voltijdse bijdrage betalen van minstens € 190 voor het refertejaar (2016);
  • Geen deel uitmaken van het kaderpersoneel


Attesten

Uw werkgever bezorgt u een attest, gelieve dit binnen te brengen ten laatste op 28/02/2016 bij uw ACLVB- secretariaat.

De attesten moeten voorzien zijn van een lidnummer & een correct bankrekeningnummer.
 

Bedrag

De syndicale premie bedraagt €135,00 per jaar.
 

Betaling

De betalingen zullen vanaf ontvangst van attesten vanaf 9 januari 2017 uitgevoerd worden.

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart