Luchtvaartmaatschappijen (PC 315.02) : Syndicale premie 2019

09/01/2020 - 10u

Werk je voor een luchtvaartmaatchappijen ? Dan heb je recht op een syndicale premie !

Referteperiode:

01/01/2019 - 31/12/2019

Voorwaarden:

  • Aangesloten zijn bij de liberale vakbond en een voltijdse bijdrage betalen van minstens € 150 voor het refertejaar (2019);

  • In dienst zijn van één van de ondernemingen die ressorteren onder het PC 315.02 en er tewerkgesteld zijn gedurende het 3de trimester van 2019;

  • (brug)gepensioneerden en zieken voor zover zij op de personeelslijst van het 3de trimester RSZ-aangifte voorkomen en minstens de bijdrage van 150 euro betaald hebben.

  • De weduwe/weduwnaar van een overledene heeft recht voor zover de overledene op de personeelslijst van het 3de trimester RSZ-aangifte voorkomt en in orde is met zijn bijdrage tot op het moment van overlijden.

Attesten:

Het sociaal fonds bezorgt u een attest in de maand van april, gelieve dit binnen te brengen ten laatste eind juni bij uw ACLVB- secretariaat.

De attesten moeten voorzien zijn van een lidnummer & een correct bankrekeningnummer.

Bedrag:

De syndicale premie bedraagt €145,00 per jaar.

Betaling:

De betalingen zullen na ontvangst van de attesten uitgevoerd worden.

 

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart