PC 140.02 : Ontwerp van protocolakkoord 2019-2020

15/10/2019 - 14u

GOED NIEUWS : de sociale partners hebben een ontwerp van een protocolakkoord bereikt op deze maandag 14 oktober over het gebruik van de loonmarge in de taxisector.

Na vele jaren, zijn wij er eindelijk in geslaagd om een syndicale delegatie in de sector te krijgen. Bovendien stijgt de syndicale premie en bedraagt die 135 euro in 2019 en 145 euro in 2020.

Na vele analyses lijkt het voorstel om de netto ARAB-vergoeding te verhogen met  36 euro per maand (+/- 320 euro per jaar) ons aanvaardbaar.

Wij hebben ook een eenmalige compensatie van 50 euro per maand voor 2019 gekregen. Er zal een derdebetalerssysteem worden opgezet voor het openbaar vervoer…

Wij danken u voor uw beschikbaarheid en flexibiliteit om ondanks de opschorting van de staking druk uit te oefenen op de werkgevers. 

Voor meer details, kunt u dit ontwerp hieronder downloaden.

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart