PC 140.02 Taxidiensten en alternatieve taxidiensten blijven in gebruik

20/03/2020 - 18u

De maatregelen die de regering als gevolg van de Corona-crisis heeft genomen, hebben gevolgen voor het hele land.

We vergeten niet dat dankzij u de handel en andere diensten aan personen blijven functioneren. Hiervoor willen we u eerst en vooral bedanken!

U hebt een cruciale rol in deze crisisperiode. U zult de komende periode - meer dan anders – geconfronteerd worden om naast gewone burgers, ook het medisch korps (verplegend personeel, artsen, verpleegkundigen), ander onmisbaar personeel, treinbestuurders, ouderen of mensen met een beperkte mobiliteit te vervoeren.

We zullen je niet vergeten! Jullie zijn de stille helden van deze crisis.

Wij willen echter dat uw loon- en arbeidsvoorwaarden worden gerespecteerd en dat uw loon in deze turbulente periode goed wordt vastgelegd.

De werkgeversfederatie (G.T.L.) en de vakbondsorganisaties (ACV Transcom, BTB-ABVV, ACLVB) van de sector zijn het op verschillende punten eens geworden : 

- Aanvullende tussenkomst tijdelijke werkloosheid (tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in aanmerking genomen): € 3 tot 5 per werkloosheidsdag nmet een maximum van 150 EUR per kalenderjaar (2020) . Er is voorzien dat de verhoogde uitkering van toepassing is vanaf 1 april en tot uiterlijk 30 juni.
- Dagen van tijdelijke werkloosheid tijdens het kwartaal van de coronacrisis worden gelijkgesteld met gewerkte dagen voor de berekening van het recht op een uniformvergoeding, betaalbaar tot eind 2020.
- De loonbonus CAO 90 : volgens deze CAO voorziet men in sommige bedrijven dat voor  werknemers ofwel voor een bepaalde categorie van werknemers, financiële voordelen toegekend worden onder de vorm van een bonus. Dit voordeel moet gekoppeld zijn aan een voorafgaandelijk vastgelegd doel (bijvoorbeeld een omzetgroei, een daling van het energieverbruik etc). 
De sociale partners vragen, aan de bedrijven die dit toepassen, om de periode van de corona-crisis te neutraliseren in het behalen van die doelstellingen. 
- Een gemeenschappelijke brief van de werkgeversorganisaties en de vakbonden van de taxi- en VVB-sector zal gericht worden aan de werkgevers, werknemers, de opdrachtgevers en aan de bevolking. We raden u aan om deze te volgen!
- De sociale partners lanceren een oproep aan de regering.

Let op : Maximaal aantal toegestane passagiers

Taxichauffeurs mogen maar één persoon per keer in de taxi vervoeren. 
Een gezin dat onder hetzelfde dak woont, mag samen in één taxi.

 
 
 
 
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart