PC 140.02 - Taxis : Toekenning cadeaucheque

15/12/2020 - 14u

Als u in de taxis werkt, kunt u recht hebben op cadeaucheque. Hier zijn de toekenningsvoorwaarden:

Voor wie ?

  • De arbeiders van de taxiondernemingen (PSC 140.02)
  • D diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, met uitzondering van vervoer met autobussen en autocars (PC 140.00)

Wat zijn de voorwaarden ?

  • de werknemer moet 2 jaar anciënniteit in het bedrijf hebben op 1 december van het toekenningsjaar van de cheque;
  • de werknemer moet minstens één dag effectief gepresteerd hebben in het toekenningsjaar van de cheque.

Hoeveel krijg ik ?

  • 35 EUR: voor de werknemers met een arbeidsregime van meer dan 50% ten opzichte van een voltijdse werknemer volgens arbeidscontract;
  • 17,5 EUR voor de werknemers met een arbeidsregime van 50% of minder ten opzichte van een voltijdse werknemer volgens arbeidscontract.

Wanneer wordt de cadeaucheque betaald ?

In de maand december, naar aanleiding van Nieuwjaar.

Wie betaalt ?

De werkgever. Hij kan de uitbetaalde bedragen terugvorderen bij het Sociaal Fonds, overeenkomstig de door de raad van beheer bepaalde modaliteiten.

 
 
 
 

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart