PC 140.02(Taxis) – Werkt u als zelfstandige of als werknemer EN verricht u taxidiensten in het Vlaamse Gewest?

11/05/2020 - 11u

Vlaanderen: vanaf 1 juli 2020 moeten chauffeurs die taxidiensten leveren in het bezit zijn van een bestuurderspas

Opgelet: over een taxivergunning of een certificaat van je stad of gemeente beschikken is niet voldoende. Vanaf 01.07.2020 is de bestuurderspas verplicht.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

  • Minstens 2 jaar over een rijbewijs beschikken
  • Over een rijbewijs beschikken met medische keuring nodig voor het individueel bezoldigd personenvervoer
  • Over een werkvergunning beschikken (alleen voor buitenlandse onderdanen)
  • Voldoen aan de moraliteitsvoorwaarden cf. artikel 25 van het uitvoeringsbesluit van 8 november 2019
  • Voldoen aan de taalvereisten: Nederlands spreken. Er is een overgangstermijn van 2 jaar na het afleveren van de vergunning om taalniveau B1 (cf. Europees Referentiekader voor Talen) te halen. In tussentijd is niveau A2 voldoende (mits erewoordverklaring om binnen de twee jaar niveau B1 te halen). Vanwege de coronacrisis wordt de bewijslast m.b.t. de kennis van het Nederlands uitgesteld tot 1 oktober 2020.

De volgende documenten moet je kunnen voorleggen:

  • Een kopie van je rijbewijs
  • Een beroepskaart of arbeidskaart (internationale werknemers) indien van toepassing
  • Een uittreksel uit het strafregister conform artikel 596.1-28. Dit attest mag bij het indienen van de aanvraag niet ouder zijn dan 3 maanden
  • Een attest kennis Nederlands van niveau B1 volgens het Europees Referentiekader voor Talen

Van zodra je aan deze voorwaarden voldoet kan je je aanvraag indienen.

Hoe bekom je de bestuurderspas? 

Ga naar de website: https://centaurus2020.vlaanderen.be/aanvraagbestuurderspas/

Als je in Vlaanderen woont, meld je dan aan bij de gemeente waar je woont. Als je in Wallonië of in Brussel woont, kan je terecht bij een Vlaamse gemeente naar keuze.

Vanaf de datum van aanvraag kan het maximum 40 dagen duren vooraleer je je bestuurderspas in je bezit krijgt. Deze is 5 jaar geldig. De bestuurderspas moet dus elke 5 jaar hernieuwd worden (waarbij je aan de voorwaarden moet voldoen). Ieder jaar moet evenwel  een uittreksel uit het strafregister conform artikel 596,1-28 van maximaal 3 maanden oud, aan de gemeente bezorgd worden.

Je betaalt 20 euro retributie voor het afleveren van de pas (dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

 
 
 
 

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

 

 
 
 
 

Download

Download de Flash

 
 
 
 
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart