PsC 140.02 TAXI'S | Extra termijn om kennis van het Nederlands te bewijzen in Vlaanderen

15/02/2024 - 11u
Wij willen jullie op de hoogte brengen van recente ontwikkelingen met betrekking tot de verplichting om het Nederlands te beheersen voor taxichauffeurs in Vlaanderen.
 

NIEUWE DEADLINE: 30 JUNI 2025

Oorspronkelijk gepland voor 1 juli 2024, heeft de eis van niveau B1 (drempels 2.1, 2.2) van het Nederlands protesten veroorzaakt en zijn er bij veel chauffeurs zorgen over mogelijk baanverlies. Als reactie op deze bezorgdheid heeft de Vlaamse regering besloten de overgangsperiode met een jaar te verlengen, waardoor de deadline wordt verschoven naar 30 juni 2025.
 
Voor chauffeurs met een capaciteitscertificaat uitgereikt vóór 1 juli 2022 wordt de oorspronkelijke deadline van 30 juni 2024 nu met een jaar verlengd, waardoor er extra tijd is om niveau B1 van het Nederlands te bereiken (drempels 2.1, 2.2).
 
Voor degenen die hun certificaat tussen 1 juli 2022 en 30 juni 2023 hebben behaald, wordt ook een verlenging van een jaar toegekend, op voorwaarde dat ze zich vóór 30 juni 2024 inschrijven voor een Nederlandse cursus. Het is essentieel op te merken dat om van deze verlenging te profiteren, betrokken chauffeurs binnen vier maanden voor de deadline van 30 juni moeten aantonen dat ze zijn ingeschreven voor een taaltraining op niveau B1 (drempels 2.1 en 2.2).
 
Wat betreft chauffeurs die hun certificaat na 30 juni 2023 hebben behaald, is er geen wijziging en moeten zij binnen twee jaar na ontvangst van hun eerste certificaat niveau B1 in het Nederlands aantonen.
 
De ACLVB heeft samen met de sociale partners deze nieuwe verlenging ondersteund, hoewel dit op lange termijn de problemen over de hoge eisen van niveau B1 niet oplost. Momenteel haalt één op de vijf taxichauffeurs in Vlaanderen dit niveau niet in het Nederlands.
 
Het besluit moet nog worden bevestigd, en het advies van de Raad van State wordt verwacht. De Vlaamse regering zal de uiteindelijke beslissing publiceren in het Belgisch Staatsblad na goedkeuring van het ontwerpbesluit.
 

TAALOPLEIDING: BESCHIKBARE HULP

We willen ook benadrukken dat bedrijven die chauffeurs in dienst hebben in de drie regio's van het land bij het Sociaal Fonds kunnen vragen om de kosten van inschrijving voor taalcursussen A2 (basisbegrip) of B1 (cycli 2.1 en 2.2) terug te betalen. Details over de procedure worden binnenkort door het Sociaal Fonds meegedeeld.
 
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart