Taxi's (PC 140.02) : de syndicale premie wordt binnenkort betaald !

31/01/2020 - 08u

Referteperiode

01/01/2019 - 31/12/2019

Voorwaarden

  • Lid zijn vanaf 01/2019.

  • Het RSZ kencijfer van de werkgever dient te beginnen met 068/ om recht te hebben op de premie.

  • Op 30/09/2019 in dienst zijn van een taximaatschappij.

Bedrag

De syndicale premie bedraagt € 135.

Attesten

Rechthebbende werknemers ontvangen hun attest via het Fonds.

Betaling

De betaling gebeurt vanaf ontvangst van de attesten.

Laattijdige betaling

De premies 2018 (125 euro) en 2017 (125 euro) worden nog uitbetaald.

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart