Vlaams Taxidecreet : De ACLVB vraagt zich af.... of de Vlaamse parlementariërs wel weten hoe de vork in de steel zit?

11/03/2019 - 08u

De ACLVB positioneert zich en ondersteunt de eisen van de taxisector en tenzij ze worden gewijzigd, zullen wij ons evenals de andere sociale partners verzetten tegen dit nieuwe Vlaamse taxidecreet.

De problematiek?

De politieke wereld wil onder druk van internationale samenwerkingsplatforms (Uber, ...) de taxisector moderniseren.

Bij deze platformen worden alle kosten en alle risico’s doorgeschoven op de schouders van de chauffeurs waardoor ze kunnen concurreren met de Vlaamse KMO's door prijzen te hanteren die lager zijn dan de marktprijzen.

De reorganisatie van de taxiwereld leidde ook tot ontslagen en aanzienlijke sociale repercussies.

Onze positie?

ACLVB stelt zich vragen en wil de chauffeurs, klanten en Vlaamse KMOs beschermen tegen de overdaad aan uberisatie.

Hiervoor moeten we duidelijke regels en goedkeuringsvoorwaarden toepassen voor samenwerkingsplatforms in overeenstemming met de omstandigheden in de sector.

Stel daarnaast een controle op van het aantal gewerkte uren om weggebruikers en inzittenden van voertuigen te beschermen en de verkeersveiligheid te waarborgen.

We zijn voor een minimumloon en een verplicht minimumtarief om oneerlijke concurrentie en sociale dumping te voorkomen alsook een beperking voor de toekenning van vergunningen  aan taxichauffeurs.

Tijdens de plenaire zitting van 27 februari 2019 kwamen leden van het Vlaams Parlement bijeen met het doel om het decreet goed te keuren.

Minister Ben Weyts van de mobiliteit (N-VA) introduceerde echter een extreme deregulering overeenkomstig en geen van de door ons gevraagde amendementen werden aangenomen. Als gevolg hiervan werd de vergadering uitgesteld tot woensdag 13 maart 2019.

We nodigen u uit ook voor de actie van 27 maart 2019 om 12.00 uur in Brussel om de Europese Vervoersfederatie (ETF) te ondersteunen in de strijd tegen sociale dumping en loonuitbuiting in de Europese vervoerssector.

Samenkomen 12 u Noordstation  – voor het gebouw van de ESR (Koning Albert II – Laan 5)

Aankomst van de betoging : om 15 u, Schumanplein. Niet op het plein maar in de Wetstraat. De festiviteiten en de speeches worden voorzien tussen 15 u en 17 u.

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download het pamflet

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart