Werk je bij de sector van het vervoer met taxi’s ? Dan heb je recht op een syndicale premie!

19/01/2018 - 10u

Referteperiode

01/01/2017 - 31/12/2017
 

Voorwaarden

  • Lid zijn vanaf 01/2017.
  • Het RSZ kencijfer van de werkgever dient te beginnen met 068/ om recht te hebben op de premie.
  • Op 30/09/2017 in dienst zijn van een taximaatschappij.
     

Bedrag

De syndicale premie bedraagt €125.
 

Attesten

Rechthebbende werknemers ontvangen hun attest via het Fonds.
 

Betaling

De betaling gebeurt vanaf 19/01/2017.
 

Laattijdige betaling

De premies 2016 (125 euro) en 2015 (125 euro) worden nog uitbetaald.

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart