PC 140.03 - Richtlijnen strikt op te volgen

20/03/2020 - 17u

Zie de richtlijnen hieronder

De maatregelen van de regering als reactie op de Coronavirus-crisis hebben duidelijk gevolgen voor het hele land.

Jullie, de werknemers in de transportsector, worden ernstig getroffen.

Wij zijn ons ervan bewust dat dankzij u de handel en de dienstverlening aan personen blijven functioneren. Hiervoor willen we u eerst en vooral bedanken!

U hebt een cruciale rol te spelen in deze crisisperiode in verband met corona-covid 19. U blijft voorraden vervoeren naar ziekenhuizen en apotheken, artikelen afleveren bij winkels zodat deze op voorraad kunnen worden gehouden en e-commerce-pakketten aan huis leveren.  

We zullen je niet vergeten! Jullie zijn de stille helden van deze crisis.

Onze prioriteit is dat uw werk- en veiligheidsomstandigheden worden gerespecteerd en dat uw beloning in deze turbulente periode goed is vastgelegd. 
Er is een brief opgesteld door het paritair comité, zodat werkgevers, werknemers, klanten en goederenontvangers de volgende instructies, die momenteel op grote schaal worden verspreid, nauwgezet opvolgen. We raden u aan om deze op te volgen.

Let op: Op het niveau van het overleg in de bedrijven

De comités voor preventie en bescherming op het werk moeten hun rol spelen en bij afwezigheid van een comité moeten winkelstewards en/of vakbondsfunctionarissen bij het overleg worden betrokken. Verzoeken om aanvullend overleg met de SA of het CPBW worden onverwijld en met de nodige ernst behandeld.

 

 
 
 
 

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Richtlijnen strikt op te volgen

 
 
 
 
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart