PC 140.03 Transport en logistiek voor rekening van derden | Nieuwe classificatie vanaf januari 2023

18/11/2022 - 10u

Nieuwe functieclassificatie voor het rijdend personeel vanaf januari 2023

Op donderdag 17/11/22 is binnen Paritair Comité 140.03 een nieuwe functieclassificatie voor wegvervoer en logistiek voor derden goedgekeurd. Dit wordt van kracht op 1 januari 2023.

Op basis van enquêtes in de sector is een nieuwe functieclassificatie voor het rijdend personeel uitgewerkt om 10 belangrijke criteria vast te stellen die van invloed kunnen zijn op de functieclassificatie.

Elk van deze 10 criteria heeft 2 of 3 niveaus en elk van deze niveaus krijgt een score.

Aan de hand van de totaalscore kunt u bepalen tot welk niveau een functie behoort.

In het nieuwe systeem zullen er slechts 4 salarisschalen bestaan.

Nieuwe minimum bruto-uurlonen vanaf 01/01/2023

Wat verandert er?

In plaats van de 10 huidige loonbarema’s zullen er in het nieuwe systeem nog 4 overblijven.

  • De onderste 2 loonklassen worden geschrapt.
  • De huidige hoogste loon klasse wordt niveau 2 in het nieuwe systeem.
  • Er komen 2 klassen bovenaan bij met telkens 15 cent per klasse
  1. Niveau 3 = Klasse/niveau 2 + 0,15 euro
  2. Niveau 4= Klasse/niveau 2 + 0,30 euro

De functieclassificatie geldt voor al het rijdend personeel uit de sector vervoer voor derden, ongeacht het type voertuig waarmee de goederen afgeleverd worden.

Als leidraad heeft het Sociaal Fonds een website gecreëerd om de functies in de sector (zoals vrachtwagenchauffeurs, (fiets)boodschappers, afhandelaars/begeleiders, enz. ) in te delen.

Via deze link kan u zelf testen in welke categorie u valt: 

https://funct14003.be/.

Twee aandachtspunten om te onthouden tijdens de test:

  • Kies altijd uw gebruikelijke werktijden. Bijvoorbeeld: gewoonlijk 10 haltes per dag, het te kiezen antwoord is tien haltes per dag.
  • Selecteer het minimum dat nodig is voor de taak. Bijvoorbeeld: als de functie een rijbewijs C vereist, maar u hebt ook een rijbewijs CE, moet u C selecteren.

Wees gerust! Bij de invoering van deze functieclassificatie blijft het bestaande loon minstens gewaarborgd.

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart