PC 140.03 Wist u dat? Enkele sectorale voordelen... (verzekering, taaltoepassingen)

08/07/2022 - 15u

Als werknemer in het wegvervoer en de logistiek die onder het paritair subcomité 140.03 vallen, profiteert u van verschillende voordelen van het Fonds voor bestaanszekerheid, zoals:

  1. Een sectorale hospitalisatieverzekering: AG Care & Vision Hospitalization.
  2. Verzekering tegen verlies van en schade aan persoonlijke bezittingen.
  3. Een digitaal zakwoordenboek.

Voordelen:

  1. Sectorale hospitalisatieverzekering: AG Ziekenzorg & Vision Hospitalisatie

Zodra u 6 maanden ononderbroken dienst in de sector hebt, bent u automatisch verzekerd.

Tussenkomst in geval van ziekenhuisopname (ziekte, ongeval, zwangerschap, bevalling)

- Als een ziekenhuisopname om medische redenen noodzakelijk is, worden de volgende kosten onbeperkt vergoed:

- Verblijfkosten; vergoedingen; medicatie;

- De kosten van prothesen en orthopedische hulpmiddelen (voor zover het ziekenfonds daarbij betrokken is);

- De kosten van het verblijf van de donor;

- De kosten van palliatieve zorg in het ziekenhuis;

- Een vast tarief van 620 euro voor thuisbevallingen;

- Mortuariumkosten inbegrepen in de ziekenhuisrekening;

- De kosten van dat-hospitalisatie (minimum-, maximum- en vaste bedragen A,B,C en D);

- De kosten van dringend en medisch noodzakelijk vervoer.

Interventie voor ambulante medische zorg: Pre- en Post-hospitalisatie

Gedurende een periode van 2 maanden vóór en tot 6 maanden na de ziekenhuisopname worden de volgende kosten onbeperkt vergoed, voor zover ze in de ZIZIV-nomenclatuur zijn opgenomen:

Geneesmiddelen, honoraria, kosten van prothesen en orthopedische hulpmiddelen (op voorwaarde dat het ziekenfonds erbij betrokken), kosten van ambulante behandeling die rechtsreeks verband houden met ernstige ziekten (voor deze laatste geldt geen eigen risico).

Er geldt een eigen risico van 175 euro/lid/jaar alleen in geval van ziekenhuisopname in een eenpersoonskamer.

Nog vragen?

02 424 30 80

hospitalisation@fstl.be

2. Verzekering voor verlies van en schade aan persoonlijke bezitting

Na een verkeers- of arbeidsongeval, diefstal of brand tijdens het reizen met een bedrijfsvoertuig, is er een verzekering voor het verlies of de beschadiging van persoonlijke bezittingen.

Om een vergoeding te krijgen, moet u het verlies of de schade binnen 3 jaar melden.

De verzekering dekt geheel Europe (+Algerije, Tunesië, Marokko, Turkije)

het maximumbedrag per schadegeval is

1.797,01 euro voor vorderingen vanaf 01/01/2022

1.741,12 euro voor vorderingen vanaf 01/01/2021

1.723,88 euro voor vorderingen vanaf 01/01/2020

*De waardevermindering is vastgesteld op een vast percentage van 10% per begonnen jaar.

3. Digitaal zakwoordenboek

Er is een nieuw hulpmiddel dat u kan helpen uw taalgebruik te verbeteren.

De QUIZLET app biedt toegang tot Engelse, Nederlandse en Duitse vertalingen van veelgebruikte zinnen en specifieke woordenschat.

Elke professionele bestuurder met een smartphone, tablet of laptop kan dit hulpmiddel nu gebruiken.

Meer informatie: https://www.fstl.be/ouvriers/formation-et-perfectionnement-professionnel/outils-pour-les-chauffeurs-de-camion/

 

 

 

 

 

 
 
 

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

 

 
 
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart