Protocolakkoord voor de arbeiders uit de sector goederenvervoer en logistiek

06/08/2019 - 15u

Op 27 juni 2019, hebben de sociale partners een ontwerp van protocolakkoord afgesloten voor het wegvervoer en de logistieke sector - PsC 140.03.

De voornaamste elementen van dit akkoord voor de arbeiders zijn :
- Verhoging van de reële en baremieke lonen met 1,1% vanaf 01.10.2019 ;
- Verplaatsingsvergoeding voor woon-werkverkeer wordt toegekend vanaf de eerste kilometer ;
- Toekenning van de vergoeding voor nachtarbeid (volgens bestaande voorwaarden) bedrag +50 jaar aan alle werknemers, ongeacht hun leeftijd;
- Verhoging van de syndicale premie tot 

  • 137,50€ (2019)
  • 145€ (2020)

- Maximale verlenging systemen SWT, tijdkrediet en landingsbanen ;
- Verlenging van de cao’s “verlies medische schifting” en “loon in cash” voor onbepaalde duur.
- Cadeaucheque van 25,- € netto toegekend aan de werknemers uit de sector die op 31.12.2019 minstens 6 maanden bedrijfsanciënniteit hebben ;

Na goedkeuring en ondertekening van dit protocol, zullen de cao’s worden opgemaakt.
 

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download de flash

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart