PsC 140.03 Wegvervoer en logistiek | Er is een ontwerpakkoord bereikt in jouw sector!

20/10/2023 - 09u

Na de sectorale onderhandelingen 2023-2024 is er een ontwerpakkoord bereikt tussen de sociale partners in het Paritair Subcomité 140.03 (Wegvervoer en logistiek).

In dit ontwerpakkoord worden de verbeteringen van je loon- en arbeidsvoorwaarden voor de komende jaren vastgesteld.

Hieronder een overzicht van de verschillende voordelen die we hebben onderhandeld:

Koopkracht

Toekenning koopkrachtpremie in 2023, volgens afgesproken modaliteiten van hoge winst en uitzonderlijk hoge

  • Hoge winst - 200 euros

Positieve cijfers op basis van code 9905 afgesloten boekjaar 2022.

  • Uitzonderlijk hoge winst - 350 euros

Indien 9905 die positief is > 1,5 keer het gemiddelde van de code 9905 van de jaren 2019/2020/2021, waarbij negatieve jaren niet in rekening worden gebracht.

  • Uitzonderlijk hoge winst - 750 euros

Indien 9905 die positief is > 6 keer het gemiddelde van de code 9905 van de jaren 2019/2020/2021, waarbij negatieve jaren niet in rekening worden gebracht.

Uitreiking vóór 1 december 2023 aan de werknemers die op het ogenblik van uitreiking in dienst zijn. Het bedrijf waar je werkt kan altijd beter doen!

Verplaatsingsvergoeding

  • Fietsvergoeding woon-werk

De fietsvergoeding zal met ingang van 1 januari 2024 opgetrokken worden van 0.24 euro naar 0.27 euro per kilometer.

  • Openbaar vervoer

De tussenkomst van de werkgever bij gebruik van het openbaar vervoer (bij een niet derdebetalersregeling) zal opgetrokken naar 90% vanaf 1 januari 2024.

Verlenging en herziening CAO’s

  • SWT, landingsbanen en tijdskrediet: volledige invulling wettelijke mogelijkheden.
  • Permanente vorming

Verhoging van de sociale voordelen

  • De vergoeding bij dodelijk ongeval of overlijden op het werk wordt verhoogd van 4000 naar 5000 euro.
  • De afscheidspremie bij pensioen of SWT wordt verhoogd van 116,44 naar 150 euro.

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Protocolakkoord 2023-2024

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart