PsC 140.03 Wegvervoer en logistiek | Je hebt recht op een syndicale premie!

13/11/2023 - 14u

Werk je in de sector van transport en logistiek? Dan heb je recht op een syndicale premie.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Lid zijn van de ACLVB en in orde zijn met de bijdragen tijdens de gehele referteperiode (1 juli 2022 tot 30 juni 2023);
  • OFWEL in ieder kwartaal van de referteperiode op de RSZ-aangifte voorkomen van een of meerdere werkgevers die behoren tot de sector wegvervoer en logistiek voor rekening van derden en die behoren tot de RSZ-categorie 083 voor een periode van minstens:

                 - 42 arbeids- en/of gelijkgestelde dagen (vijfdagenstelstel)

                 - 50 arbeids- en/of gelijkgestelde dagen (zesdagenstelsel);

  • OFWEL in de referteperiode aan de RSZ aangegeven zijn met een brutoloon van minstens € 3.718,40 door een of meerdere werkgevers die behoren tot de sector wegvervoer en logistiek voor derden en die behoren tot de RSZ-categorie 083;
  • Arbeiders die in de loop van de referteperiode met (brug)pensioen gaan, en erfgenamen van de arbeiders die in de referteperiode overleden zijn behouden het recht op de syndicale premie voor het betrokken premiejaar.

Gelijkstelling

Langdurige ziekte wordt gelijkgesteld.

Wat moet ik doen?

Het Sociaal Fonds stuurde elke rechthebbende begin november een attest. Gelieve dit attest (origineel formaat) na invulling binnen te brengen bij uw plaatselijke ACLVB-secretariaat. Vergeet niet je lidnummer op het attest te vermelden en het te ondertekenen.

Hoeveel krijg ik?

De syndicale premie bedraagt €145 per jaar.

Wanneer wordt de syndicale premie betaald?

De betalingen zullen  vanaf de maand november 2023 (na ontvangst van attesten) uitgevoerd worden.

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Syndicale premie 2023

 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart