Sectorale onderhandelingen PC 140.03: Lees hier het akkoord dat is onderhandeld in jouw sector

11/10/2021 - 15u

De ACLVB heeft een bevraging gedaan om te weten te komen wat jouw verwachtingen zijn voor de onderhandelingen in jouw sector. Het paritair comité heeft een akkoord bereikt. Hieronder een overzicht waarover de sociale partners een akkoord hebben gevonden.

1 Koopkracht

 • Verhoging van de lonen (effectieve en baremieke lonen) en anciënniteitspremie op 01/01/2022 met 0,4%
 • Eenmalige geschenkencheque ter waarde van 40€ of een gelijkwaardig alternatief indien de onderneming reeds geschenkencheques voorziet.
 • Toekenning coronapremie van 250 euro voor iedereen die 175 gewerkte dagen heeft in de periode 01 maart 2020- 31 mei 2021. Op bedrijfsniveau kan nog een bijkomende premie tot in totaal maximaal 500 euro worden onderhandeld.
 • Voor garage-arbeiders die stand-by zijn, wordt een vergoeding voorzien vanaf 01.01.2022
 • Een vergoeding van €1,5295 per uur stand-by. Deze vergoeding wordt geïndexeerd zoals de nachtvergoeding. Gunstigere regelingen op bedrijfsniveau blijven behouden. Voor de tijd dat de arbeider moet uitrukken en daardoor effectief prestaties moet leveren, moet er loon worden betaald. Deze tijd wordt ook beschouwd als arbeidstijd.

2 SWT en Tijdskrediet /eindeloopbaan

 • Volledige invulling wettelijke mogelijkheden

3 Functieclassificatie

 • Invoering van een koelpremie en vriespremie voor het niet-rijdend personeel. Concrete uitwerking in een werkgroep. Een uitgewerkt voorstel voor 30 juni 2022
 • Een gegarandeerde invoering van de functieclassificatie voor het rijdend personeel vanaf 01.01.2023 met aangepaste lonen.

4 Mobiliteit

 • Invoeren van een fietsvergoeding vanaf 0.24 cent/km vanaf 01.01.2022

5 Werkbaar werk

 • CAO tot invoering weekendploeg (arbeid op zon-en feestdagen – 2x12u + FD = 38u), met toekenning verhoogd uurloon op basis van vrijwilligheid en enkel voor contracten onbepaalde duur

6 Werkgroep

 • Verlenging en herziening bijkomende CAO’s

7 Imago van de sector

 • Vakbonden en werkgevers zullen samen pleiten voor een faire transportsector waarin marktconforme lonen en correcte prijzen worden betaald. Verder blijven we pleiten voor veilige en comfortabele parkings en een correct onthaal van chauffeurs op de laad- en losplaatsen.

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart