Transport en logistiek | 21 JUNI 2023 = Langste dag van het jaar = Dag tegen vermoeidheid van bestuurders.

21/06/2023 - 09u

Vandaag viert en ondersteunt de ACLVB bestuurders over de hele wereld!

De ACLVB organiseert op 21 juni een bewustmakingsactie voor de Internationale Dag tegen vermoeidheid van bestuurders om de specifieke problemen waarmee bestuurders in België worden geconfronteerd onder de aandacht te brengen en veiligere en eerlijkere arbeidsomstandigheden voor hen te bevorderen. Hier zijn enkele mogelijke redenen:

  • Verkeersveiligheid: vermoeidheid bij bestuurders is een belangrijke risicofactor voor verkeersongevallen.

Door een bewustmakingsactie te organiseren, wil de ACLVB benadrukken hoe belangrijk het is om vermoeidheid bij bestuurders te bestrijden om ongevallen te voorkomen en levens te redden.

  • Arbeidsomstandigheden: bestuurders kunnen te maken krijgen met lange en onregelmatige werktijden, onvoldoende rusttijden en druk om strikte deadlines te halen.

De ACLVB maakt van deze dag gebruik om deze problemen aan de kaak te stellen en verbeteringen te eisen in de arbeidsomstandigheden, met name op het gebied van werktijden en rust.

  • Gezondheid van bestuurders: chronische vermoeidheid en stress gerelateerd aan het beroep van bestuurder kunnen een negatieve invloed hebben op de fysieke en mentale gezondheid van werknemers.

Door bewustwording te creëren voor deze problemen, wil de ACLVB het belang van het waken over de gezondheid van bestuurders benadrukken en ervoor zorgen dat zij goede arbeidsomstandigheden hebben.

  • Respect voor werknemersrechten: de ACLVB benadrukt het belang om de rechten van de bestuurders te respecteren, zoals voorgeschreven rusttijden, eerlijke lonen en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden. Dit omvat het bevorderen van de huidige wetgeving en pleiten voor betere normen en regelgeving voor bestuurders in België.

De ACLVB maakt deel uit van de Europese Federatie van Transportarbeiders (ETF), die meer dan 5 miljoen transportarbeiders in 41 landen vertegenwoordigt. De ETF ondersteunt of coördineert verschillende bewustmakingsacties in Europa.

De ETF heeft in 2021 een onderzoek uitgevoerd naar vermoeidheid bij bestuurders, waaruit bleek dat chronische vermoeidheid de norm is voor professionele bestuurders in Europa.

Nog schokkender is dat 60% van de vrachtwagenchauffeurs en 66% van de bus- en touringcarchauffeurs regelmatig vermoeid achter het stuur moeten zitten.

De vakbonden signaleren verschillende problemen met betrekking tot dit onderwerp, waaronder:

  • Te lange werktijden
  • Het niet naleven van rusttijden
  • Stressvolle werkomstandigheden
  • Een gebrek aan adequate rustfaciliteiten

De ACLVB wil de aandacht vestigen op deze problemen en vraagt om maatregelen om de arbeidsomstandigheden van bestuurders te verbeteren, redelijke werktijden te waarborgen, de wettelijk voorgeschreven rusttijden te respecteren en effectief verkeersveiligheidsbeleid te implementeren om ongevallen als gevolg van bestuurdersvermoeidheid te voorkomen.

Meer informatie over het onderzoek (rapporten, samenvattingen, beleidsaanbevelingen) : https://www.etf-europe.org/resource/driverfatigue/

 

Download het pamflet 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart