Wegvervoer en logistiek (PC 140.03): Eindejaarspremie

15/01/2020 - 10u

Wat zijn de voorwaarden?

  • Wie op een eindejaarspremie recht heeft, moet tijdens de referteperiode, 01/07/2018-30/06/2019, als arbeider ingeschreven staan in het personeelsregister van een onderneming voor goederenbehandeling en/of goederenvervoer over de weg voor rekening van derden. 
  • In deze referteperiode moet minstens 2.500,00 euro brutoloon aangegeven zijn, vooraleer een arbeider recht heeft op een eindejaarspremie. Let wel: het bedrag van de eindejaarspremie wordt uitsluitend berekend op basis van de brutolonen die effectief aan de RSZ werden aangegeven!

Hoeveel krijg ik?

De bruto eindejaarspremie bedraagt 5% van het volledige brutoloon dat door de werkgever(s) in de referteperiode aan de RSZ werd aangegeven.

Wanneer wordt de eindejaarspremie betaald?

Het sociaal Fonds bezorgt u een attest in de loop van november 2019.

Als tijdig een bankrekening doorgegeven wordt, schrijft het SFTL de eindejaarspremie over vanaf 20 december 2019.

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart