Wegvervoer en logistiek PC 140.03 | Stakingsaanzegging

06/07/2023 - 09u

Vervoerswerknemers eisen meer respect!

Op dit moment vinden sectoronderhandelingen plaats binnen het Paritair Comité voor het wegvervoer.

Jammer genoeg zijn we als organisatie niet in het Paritair Comité aanwezig om actief en constructief deel te kunnen nemen aan de onderhandelingen. We volgen de situatie echter op de voe.

We vinden het onaanvaardbaar dat de collectieve arbeidsovereenkomsten inzake arbeidsduurvermindering of tijdskrediet niet worden verlengd.

Er moet ook een solidaire oplossing komen met betrekking tot de koopkrachtpremie die aan werknemers kan worden toegekend op basis van de winsten van de bedrijven.

We willen je informeren dat de ACLVB zich aansluit bij de stakingsaanzegging van het ACV en ABVV.

Hieronder vind je een pamflet dat je kan ophangen in je bedrijf.

We hopen op een snelle reactie van de werkgevers om constructieve discussies te hervatten en wij houden je op de hoogte.

 

Download het pamflet 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart