Wegvervoer en logistiek PsC 140.03 | Moeten platformwerkers in Europa werknemers of zelfstandigen zijn, zoals de online platforms voorstellen?

01/01/2024 - 14u

Platformwerkers hebben nog steeds geen officiële status. Take Away is op dit moment het enige platform dat zijn bezorgers in dienst heeft genomen onder een arbeidsovereenkomst.

En toch is in België sinds 1 januari 2023 het wettelijk vermoeden van een dienstverband voor platformwerkers goedgekeurd. Helaas is deze in de praktijk nog steeds niet van toepassing.

Al maanden wachten pakketbezorgers op een beslissing van het arbeidshof van Brussel voor UberEats en Deliveroo.

Op 22 december 2023 werd het vonnis van eind 2021 voor het Deliveroo-dossier eindelijk goedgekeurd door het arbeidshof van Brussel. Dit platform voldoet niet aan de wettelijke voorwaarden van de deeleconomie van de P2P – wet De Croo. De bezorgers worden beschouwd als werknemers die vallen onder paritair subcomité 140.03. Daardoor moeten ze de collectieve arbeidsovereenkomsten van de sector respecteren, evenals de sociale rechten en de arbeidswetgeving in België.

Dit is een grote stap voorwaarts in de erkenning van de rechten van deze bezorgers!

De Commissie Arbeidsrelaties (CAR) wil niet ingaan op de inhoud van het dossier van de bezorgers in België en verwijst de zaak door naar de rechtbanken met als reden dat duizenden bezorgers door deze kwestie worden beïnvloed. We moeten blijven ijveren en stappen ondernemen zodat de CAR ook haar rol opneemt.

Op Europees niveau heeft de commissie in 2021 een voorstel gedaan voor de Platformrichtlijn. Sindsdien wachten veel werknemers op een resultaat en erkenning.

In 2022 heeft het Europees Parlement gesproken, gevolgd door de Raad in 2023. De drie Europese instellingen zijn uiteindelijk op 13 december tot een gezamenlijk voorlopig akkoord gekomen.

Echter, op 22 december 2023 heeft het voorlopige akkoord over de Platformrichtlijn van de Europese Unie, dat nog moest worden goedgekeurd binnen de COREPER (Comité van permanente vertegenwoordigers van de EU), helaas geen positief resultaat opgeleverd.

Toch legt de tekst deze platforms meer transparantieverplichtingen op ten opzichte van al hun dienstverleners, of ze nu in loondienst zijn of zelfstandigen zijn, en het recht voor de werknemer om geautomatiseerde beslissingen te laten herzien. Het voorziet ook in rechten voor deze werknemers.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart