PC 119 ( handel in voedingswaren) - Syndicale premie

20/03/2023 - 10u

Wat is de referteperiode?                                                                                  

01/10/2021 – 30/09/2022

Wanneer wordt de premie betaald?

Vanaf 03/04/2023

Wat is het bedrag?

Werknemers die volledige syndicale bijdragen betalen zullen € 145 krijgen of € 12,08 per gepresteerde maand.

Bepaalde perioden van niet-tewerkstelling worden gelijkgesteld aan effectieve prestaties. Neem hiervoor contact op met uw plaatselijk kantoor.

Wat moet ik doen?

  • Als ik in 2022 een premie ontving?

Leden die in 2022 een premie ontvingen, en in orde zijn met de bijdragen tot en met 12/2022 en ook dit jaar recht hebben op een premie, zullen hun premie automatisch op hun rekening gestort krijgen.

 

  • Als ik in 2022 geen premie ontving?

Leden die vorig jaar geen premie ontvingen of nu voor de eerste maal een premie krijgen, of niet in orde waren met de bijdragen tot en met 12/2022 zullen nog een attest ontvangen van het Sociaal Fonds.


 

 

 

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart