PC 119 ( handel in voedingswaren) - Syndicale premie

16/03/2020 - 10u

Wat is de referteperiode?                                                                                                                                    

01/10/2018 – 30/09/2019

Wanneer wordt de premie betaald?

Vanaf 01/04/2020 tot 30/09/2020

Wat is het bedrag?

Werknemers die volledige syndicale bijdragen betalen zullen € 145 krijgen of € 12,08 per gepresteerde maand.

Bepaalde perioden van niet-tewerkstelling worden gelijkgesteld aan effectieve prestaties. Neem hiervoor contact op met uw plaatselijk kantoor.

Wat moet ik doen?

  • Als ik in 2019 een premie ontving?

Leden die in 2019 een premie ontvingen, en in orde zijn met de bijdragen tot en met 12/2019 en ook dit jaar recht hebben op een premie, zullen hun premie automatisch op hun rekening gestort krijgen.

 

  • Als ik in 2019 geen premie ontving?

Leden die vorig jaar geen premie ontvingen of nu voor de eerste maal een premie krijgen, of niet in orde waren met de bijdragen tot en met 12/2019 zullen nog een attest ontvangen van het Sociaal Fonds.


 

 

 

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart