Eindejaarspremie in de HORECA

14/12/2023 - 09u

De eindejaarspremie wordt in de loop van de maand december en uiterlijk op 31 januari 2024 gestort

Het Waarborg en Sociaal fonds Horeca betaalt je het bedrag van de netto eindejaarspremie door overschrijving op je bankrekening.

Let op! De uitbetaling van deze premie is onderworpen aan voorwaarden:

  • De vestiging waarin u werkt, moet beschikken over het systeem van de witte kassa.
  • U hebt minstens twee maanden voltijds of deeltijds zonder onderbrekingen gewerkt.
  • Als u een extra medewerker bent, moet u minstens 44 dagen bij dezelfde onderneming hebben gewerkt gedurende het kalenderjaar.
  • U moet uw bankrekeningnummer aan het sociaal fonds hebben doorgegeven (gecertificeerd door uw financiële instelling).

Het bedrag van de eindejaarspremie wordt bepaald naar rato van het aantal dagen dat u daadwerkelijk aanwezig was in de onderneming (voor voltijdse en tijdelijke werknemers) en naar rato van het aantal uren dat u daadwerkelijk aanwezig was als u een deeltijdse werknemer bent.

Uiteraard blijven gunstigere situaties in bedrijven wat betreft de eindejaarspremie gehandhaafd.

 

Nog vragen?


Neem contact op met je bedrijfsafgevaardigde of met het Sociaal Fonds HORECA.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart