PC 302 (horeca) - Je werkt in de horeca en je wordt ziek dus…

28/01/2020 - 12u

 

…dan moet je de normale procedure volgen (uw werkgever tijdig op de hoogte brengen, het medisch attest tijdig bezorgen, enz.). De algemene bepalingen zijn nog steeds van toepassing!

Wat verandert er dan wel?

Indien je ziek bent en dit ten minste 5 dagen waarop je moest presteren, moet je ter beschikking staan van de controlearts van jouw werkgever (zelfs met een toelating om de woonst te verlaten) :

  • bij jouw thuis of op een plaats die aan uw werkgever wordt meegedeeld;
  • voor de eerste 3 dagen (waarop u moest presteren) tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid ;
  • vanaf het begin van je werktijd en voor de eerste 4 uur werk (voor een voltijdse werknemer). Als je deeltijds werkt, worden deze 4 uur herrekend pro rata hun contractuele arbeidsduur.

Veel beterschap !

Opgelet! Indien in uw bedrijf andere bepalingen zijn voorzien(arbeidsreglement of bedrijfscao), is deze cao niet van toepassing. Vraag dan via jouw ACLVB-afgevaardigde om meer informatie.

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart