PC 302 (horeca) - Syndicale premie

11/03/2020 - 13u

Wat is de referteperiode?                                                                                                                                    

 01/10/2018 – 30/09/2019


Wanneer wordt de premie betaald?

Vanaf 01/04/2020


Wat is het bedrag?

Het bedrag van de premie is maximum 145 euro voor werknemers met een actieve tewerkstelling oftewel 12,08 euro per gewerkte maand. Bruggepensioneerden ontvangen een premie van 107,73 per jaar.

Wat moet ik doen?

  • Als ik in 2019 een premie ontving?

Als u in 2019 een premie ontving, u gewerkt heeft gedurende de referentieperiode en u in orde bent met uw vakbondsbijdrage tot januari 2020, dan wordt uw premie automatisch op uw rekening gestort.

  • Als ik in 2019 geen premie ontving?

De leden die nu voor de eerste maal een premie krijgen, of niet in orde waren met de bijdragen tot 01/2020 zullen vanaf 01/04/2020 een attest ontvangen van het Sociaal Fonds.

           

 

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart