PC 144 Arbeiders - De syndicale premie en eindejaarspremie worden in december betaald!

05/12/2023 - 10u

Wie ontvangt de premies?

 • Syndicale premie:

Arbeiders die tussen 1 juli van het voorgaande jaar en 30 juni van het lopende jaar tewerkgesteld zijn in de landbouw en aangesloten zijn bij de ACLVB tijdens deze periode.

Voor seizoensarbeiders gelden andere voorwaarden, vraag het aan je ACLVB secretariaat.

 • Eindejaarspremie:

Werknemers die minstens drie maand tewerkgesteld zijn in een onderneming van de landbouw.

Deze tewerkstelling hoeft niet samen te vallen met de referentieperiode.

 

Wanneer worden de premies betaald?

De premies worden betaald vanaf december 2023.

Voor de eindejaarspremie kan de betaling ook uitgevoerd worden bij het indienen van de maatschappelijke rekeningen of op een andere datum in de onderneming bepaald.

De referentieperiode voor de premies loopt van 1 juli van het voorgaande jaar tot 30 juni van het lopende jaar.

 

Hoeveel bedragen de premies?

 • Syndicale premie

  • Het bedrag is maximum 145 euro/jaar of 12,08 euro/maand.​

 • Eindejaarspremie

  • Voor de werknemers in de Landbouw (zonder vlas) : 6% van het brutosalaris.
  • Voor de werknemers in het vlas: 8,5% van het brutosalaris.

 

Hoe worden de premies betaald?

 • Syndicale premie

Uw werkgever bezorgt u een attest, gelieve dit te overhandigen aan uw ACLVB-afgevaardigden of dit binnen te brengen bij uw plaatselijk ACLVB-secretariaat.

Het attest moet voorzien zijn van jouw lidnummer en jouw rekeningnummer.

 

 • Eindejaarspremie

De eindejaarspremie wordt door het fonds uitbetaald.

Het ontvangen attest dient ingevuld, door het lid teruggestuurd te worden naar het fonds voor uitbetaling.

                                                                                                          

Nog vragen?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart