Werk jij in de landbouw (PC 144) ? De syndicale premie en de eindejaarspremie worden betaald vanaf december 2022!

22/11/2022 - 09u

Wanneer worden de premies betaald ?

De premies worden betaald vanaf december 2022.
 

Hoeveel is het bedrag ?

  • Syndicale premie: max. € 145,00 /jaar, (€ 12,08 per maand).
  • Eindejaarspremie:
    • Voor de werknemers in de Landbouw (zonder vlas) : 6% van het brutosalaris
    • Voor de werknemers in het vlas: 8,5% van het brutosalaris.

De referentieperiode voor de twee premies loopt van 01/07/2021 tot 30/06/2022.

 

Hoe wordt de syndicale premie betaald ?

Het Fonds bezorgt u een attest, gelieve dit te overhandigen aan uw ACLVB-afgevaardigden of dit binnen te brengen bij uw plaatselijk ACLVB-secretariaat. Het attest moet voorzien zijn van jouw lidnummer en jouw rekeningnummer.

 

Hoe wordt de eindejaarspremie betaald?

De eindejaarspremie wordt door het fonds uitbetaald ! Dit attest dient ingevuld, door het lid teruggestuurd te worden naar het fonds voor uitbetaling.

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart