PC 133 (tabaksindustrie) - Syndicale premie

04/04/2023 - 10u

Wanneer wordt de premie betaald?

De premie wordt betaald bij ontvangst van de attesten in april 2023.

 

Wat is de referteperiode?

De referentieperiode loopt van 01/01/2022 tot 31/12/2022.

 

Hoeveel is het bedrag?

Het bedrag van de premie bedraagt maximum € 145*.

*Tot € 145 voor een premie die over de hele referentieperiode loopt, oftewel € 12,08 per begonnen maand.

 

Hoe krijg ik deze premie?

U zal een attest ontvangen van uw werkgever. Gelieve uw rekeningnummer en lidnummer te vermelden op het attest en dit binnen te brengen in uw ACLVB-secretariaat.

 

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

              

 

 

 

 

 

 

 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart