Werk je in de sector van technische land- en tuinbouwwerken (PC132)? We bereikten een sectorakkoord voor jullie!

17/11/2023 - 15u

Deze overeenkomst heeft betrekking tot alle arbeiders en bedienden in bedrijven die vallen onder het paritair comité 132.

Het akkoord van 19 oktober 2023, dat loopt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024, omvat verschillende maatregelen en afspraken:

Koopkracht

 • Bedrijven die een jaarrekening neerleggen bij de Nationale Bank van België hebben recht op een koopkrachtpremie op basis van hun operationele bedrijfswinst in 2022.
  • Hoge winst geeft recht op een premie van 250 euro
  • Uitzonderlijk hoge winst (minstens 1,5 keer de winst van 2021) geeft recht op 400 euro.
 • Bedrijven zonder jaarrekening moeten aantonen dat ze geen winst hebben gemaakt om geen premie toe te kennen aan hun werknemers.
 • Opt-out is mogelijk als de som van de premies meer dan 15% van de winst bedraagt.

Mobiliteit

Automatische aanpassing van de fietsvergoeding aan het maximaal fiscaal vrijgestelde bedrag. In 2023, is dit 0,27 euro/afgelegde kilometer.

Eindejaarspremie

De begrenzing van de eindejaarspremie wordt verhoogd van 2.472,95 euro naar 2.750 euro vanaf de eindejaarspremie 2023.

Bestaanszekerheid

Bestaanszekerheid bij langdurige ziekte zal verder geautomatiseerd worden.

Sociaal overleg

De collectieve arbeidsovereenkomst over de oprichting en het statuut van de syndicale afvaardiging wordt aangepast aan de integratie van bedienden in PC 132.

Eindeloopbaanregeling en penibiliteitsfonds

 • Verlenging van de anciënniteitspremie voor oudere werknemers.
 • Verschillende collectieve arbeidsovereenkomsten voor stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) op verschillende leeftijden en omstandigheden.
 • Oprichting van een penibiliteitsfonds vanaf 01/01/2024. Het penibiliteitsfonds zal onder andere de volgende punten ondersteunen:
  • kinderopvangtoeslag van 3 euro per dag en per kind tot en met 12 jaar (met een maximum van 400 euro) en
  • een aanvullende premie bij vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5de (eindeloopbaan) van 86,05 euro (bedrag op 01.10.2023).

2de Pensioenpijler

Verhoging van de bijdrage voor de 2de pensioenpijler.

 

 

 

 

                                                                                                                                   

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart