Werk jij in het onderhoud parken en tuinen (PC 145.04) ? De syndicale premie en de getrouwheidspremie worden betaald vanaf december 2017 !

01/12/2017 - 13u

Wanneer worden de premies betaald ?

De getrouwheidspremie wordt betaald met de syndicale premie vanaf december 2017.

Hoeveel is het bedrag ?

De syndicale premie: maximaal €  135 per jaar (€ 11,25 per maand).

De getrouwheidspremie:

  • van 0 tot 5 opeenvolgende jaren dienst in de sector : 6,00 % van het brutoloon;
  • van 5 tot 15 opeenvolgende jaren dienst in de sector: 7,00 % van het brutoloon;
  • meer dan 15 opeenvolgende jaren dienst in de sector: 8,50 % van het brutoloon.

 
Hoe wordt de syndicale premie betaald ?

Het Fonds bezorgt u een attest, gelieve dit binnen te brengen bij uw ACLVB- secretariaat. De attesten moeten voorzien zijn van uw lidnummer en uw rekeningnummer.

Hoe wordt de getrouwheidspremie betaald ?

De getrouwheidspremie wordt door het Fonds aan alle rechthebbenden bezorgd in december volgend op het refertejaar waarop zij betrekking heeft.

Met "refertejaar" wordt bedoeld : de periode van 1 juli van het vorig jaar tot en met 30 juni van het jaar waarin de premie uitbetaald wordt.

Opgelet!

Bij loonbeslag of schuldbemiddeling wordt enkel de syndicale premie uitbetaald door het Fonds.

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart