PC 220 (Voedingsnijverheid) : Ontwerpakkoord voor bedienden 2023-2024

19/09/2023 - 15u

Ontwerpakkoord in de voedingsnijverheid ook voor de bedienden

We hebben een ontwerp van sectoraal akkoord bereikt voor de werknemers in de voedingsindustrie.  Dit voorstel moet nu voorgelegd worden aan de verschillende vakbonds- en werkgeversorganisaties.

Hieronder volgen de belangrijkste punten van het ontwerpakkoord:

Koopkracht

 • Indexering van de premies op 01.10.2023 en 01.01.2024
 • Koopkrachtpremie
  • Vrij te onderhandelen binnen het bedrijf
  • Zonder bedrijfsovereenkomst: €250 bonus op voorwaarde dat het bedrijf een balans indient bij de NBB (Nationale Bank België) en aan volgende voorwaarden voldoet:
   • het bedrijf heeft winst gegenereerd in 2022 (code 9901) EN
   • heeft In 2022 een positieve winstontwikkeling doorgemaakt ten opzichte van het gemiddelde over de jaren 2018-2022 (code 9901)
  • (Mogelijkheid tot opt-out indien het totaal van de te betalen premies meer bedraagt dan 15% van de winst in 2022.)
  • Voor bedrijven die geen balans indienen bij de NBB (Nationale Bank België): betaling van de premie tenzij het bedrijf voor 6 december een dossier indient bij het PC 118 met een bewijs van de boekhouder dat
   • Er geen winst is in 2022 OF
   • Er geen positieve verandering is in de winst in 2022 ten opzichte van de gemiddelde winst over de jaren 2018-2022 OF
   • De bonusbetaling 15% hoger is dan de winst in 2022.

Mobiliteit

 • Verhoging van de kilometervergoeding voor privé- en openbaar vervoer naar 80%
 • Verhoging fietsvergoeding naar €0,27/km.

Eindeloopbaan

 • Verlenging van de SWT-stelsels (stelsel van  werkloosheid met bedrijfstoeslag) en het systeem van tijdskrediet eindeloopbaan tot juni 2025.
 • Indexering en verhoging (+50%) van de vergoeding voor tijdskrediet eindeloopbaan 1/5° tijd
 • Vanaf 01.01.2024, eindeloopbaandagen: volledig recht in het jaar waarin de werknemer de vereiste leeftijd bereikt 

Werkbaar werk

 • Uitbreiding van het huidige systeem en versterking van de interventie van het Sociaal Fonds (Alimento) in geval van herstructurering.
 • Opzetten van een sectorale werkgroep om nieuwe thema's te ontwikkelen (re-integratietraject, langdurig zieken, nachtwerk, etc.)
 • Opleidingskrediet van € 2.500 per werknemer in geval van faillissement van het bedrijf.
 • Verhoogde bijdrage in de kosten voor kinderopvang: 5 euro per dag per kind tot 12 jaar, met een maximum van 1.000 euro per jaar.

Vorming

 • Individueel recht op opleiding
  • 3 dagen vanaf 2024
  • 4 dagen vanaf 2025
  • 5 dagen vanaf 2027
 • Opleidingsplannen: Verplichting om het opleidingsplan naar Alimento te sturen ter controle en jaarlijkse rapportage over de ontwikkelingen in de sector.
 • Opmaak sectorale vormingscatalogus ter versterking van het vormingsaanbod voor de bedienden

Sociale dialoog

Verbintenis van de sociale partners om de sociale dialoog te bevorderen met het oog op:

 • Het bevorderen van bestaande sectorale regels met betrekking tot de behandeling van conflicten en verzoeningen.
 • De toepassing van wettelijke procedures ontmoedigen zolang niet alle middelen voor overleg zijn uitgeput.

 

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart