PC 216: Geen sectoraal akkoord voor de notarisbedienden!

21/12/2023 - 14u

Geen sectoraal akkoord

De onderhandelingen van het Paritair Comité 216 – notarisbedienden – betreffende een sectoraal akkoord voor  2023-2025  waren in september herbegonnen.

Deze onderhandelingen hebben niet geleid tot een sectorale overeenkomst.

Gezien de onmogelijkheid om een minimale "koopkrachtpremie" op sectorniveau te voorzien, kreeg één van de vakbondsorganisaties geen mandaat om een sectoraal akkoord te ondertekenen, noch om de CAO's te ondertekenen betreffende het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) en de verhoging van de fietsvergoeding voor woon-werkverplaatsingen.

Dit waren de enige punten van onze eisenbundel waarop de werkgevers positief reageerden*.

Het toekennen van een koopkrachtpremie of het verhogen van de fietsvergoeding is nog steeds mogelijk, maar moet op bedrijfsniveau worden onderhandeld. De deadline voor het toekennen van een koopkrachtpremie is uiterlijk 31 december.

* de CAO betreffende het recht op tijdskrediet landingsbaan werd aan het begin van de zomer ondertekend. Deze CAO is nog steeds van kracht en dekt de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025.

 

 

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart