PC 216: Sectoraal akkoord voor de notarisbedienden!

06/09/2021 - 14u

Sectoraal akkoord

Op 6 december 2021 heeft de ACLVB haar handtekening gezet onder het sectorakkoord voor het PC 216 - notarisbedienden. Dit akkoord bevat een aantal concrete verbeteringen voor de werknemers uit de sector (Koopkrachtverhoging, tijdskrediet landingsbanen, individueel recht op opleiding, verhoogde fietsvergoeding…). 

Koopkracht

Met ingang van 1 januari 2022 worden de barema’s en de reële maandlonen verhoogd met 0,4%.

Een eenmalige coronapremie gelijk aan 500€ wordt toegekend in de vorm van consumptiecheques aan de bedienden van de sector. Deze premie wordt uitbetaald ten laatste op 31 december 2021.

Tijdskrediet eindeloopbaan

Vanaf 1 januari 2022, hebben de werknemers recht op tijdskrediet landingsbaan met vergoeding, 1/5° vanaf  55 jaar en 1/2° vanaf 55 jaar, voor werknemers met een lange loopbaan van 35 jaar

Stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT 60/40)

Vanaf 1 juli 2021, hebben de werknemers recht op  SWT vanaf 60 met 40 jaar loopbaan op basis van NAR-cao nummer 152.

Opleiding

Vanaf 1 januari 2022 heeft elke bediende een individueel recht op 5 opleidingsdagen per jaar.

Mobiliteit - Fietsvergoeding

De vergoeding toegekend door de werkgever aan de werknemer die per fiets de woon-werkverplaatsingen doet is vanaf de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst gelijk aan 0,24 EUR per kilometer rekening houdend met de kortste afstand tussen de woonplaats en de werkplaats.

 

 

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart