Dit jaar richtten de sociale partners van het Paritair Comité 336 (vrije beroepen) Liberform op.

17/06/2016 - 09u
Liberform is het opleidingscentrum voor de sector van de vrije beroepen.
Met deze oprichting bevestigen de vakverenigingen en de werkgevers het belang dat zij hechten aan vorming en opleiding voor werknemers.
 
Liberform heeft als belangrijkste opdracht er voor te zorgen dat iedere werknemer opleidingen kan volgen. Opleidingen die er voor zorgen dat men zijn werk goed, of nog beter kan uitoefenen.
 
Op de website www.liberform.be staan bij ‘opleidingsaanbod’ alle opleidingen die gevolgd kunnen worden zonder dat het een werkgever geld kost. Deze vormingen worden namelijk betaald vanuit de bijdragen die alle werkgevers van de sector al storten aan de sector. 
 
 Maar ook, indien jij een door jouw werkgever betaalde opleiding volgt bij een andere opleidingsverstrekker dan Liberform, op jouw eigen verzoek of op verzoek van je werkgever, dan kan deze laatste ook daarvoor ook een opleidingspremie krijgen.  
 
Verder vind je op de website ook algemene  informatie over de sector van het PC 336 terug, zoals  de samenwerkingsovereenkomsten die gesloten werden met VDAB, Forem en Actiris. 
 
Ook met Cevora (het opleidingscentrum van het aanvullende paritair comité voor bedienden) wordt samengewerkt voor het sectoraal vormingsaanbod. 
 
Verder kan je je op de website inschrijven op een nieuwsbrief en dan ontvang je tijdig alle relevante informatie.
 
Wil je nog meer weten over opleiding of andere thema’s waarmee je te maken kan krijgen op de werkvloer, aarzel dan niet contact op te nemen met je locale ACLVB secretariat, of met je de sectorial verantwoordelijke voor het PC 336 (jan.moens@aclvb.be)
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart