Werkloosheid en SWT: impact op het pensioen

Op deze pagina:

  Publicatiedatum: 21/12/2016

  Maatregel

  Wie over zijn volledige loopbaan meer dan 312 dagen (1 jaar) werkloosheid en/of SWT heeft zal een lager pensioen ontvangen. Zodra er in de loopbaan, alles opgeteld 312 dagen (1 jaar) in een van de onderstaande periodes zitten, wordt je pensioen vanaf de 313de dag in een dergelijke periode berekend op een forfait van € 1 948 bruto per maand en niet langer op je laatst verdiende (begrensde) loon.
   

  Op wie is de maatregel van toepassing?

  De maatregel gaat in vanaf 01.01.2017, en geldt voor iedereen dus ook

  • Voor wie zich reeds vóór 2017 in een van onderstaande periodes van werkloosheid bevindt en dit nog steeds zo is in 2017.
  • Voor wie al in opzeg staat en na 01.01.2017 in de werkloosheid komt of op SWT gaat.
  • Ook voor al de toekomstige ontslagen vanuit de nieuwe golf van herstructureringen en sluitingen, tenzij voor diegenen die via SWT voor bedrijven in moeilijkheden en herstructureringen kunnen gaan.

  Welke dagen worden geviseerd?

  SWT (brugpensioen)

  Alle huidige en toekomstige SWT-ers (of bruggepensioneerden) behalve deze door herstructurering of onderneming in moeilijkheden of in zwaar beroep, in enge zin, dus inclusief SWT na 40 jaar loopbaan en medisch SWT. En alle dagen met gewone werkloosheidsuitkering, ongeacht de leeftijd.
   

  Vooral oudere werknemers zullen de gevolgen van de nieuwe regeling in hun pensioen voelen.

  Werkloosheid

  • Dagen werkloosheid tussen interimarbeid of andere kortlopende contracten. Alle werknemers worden hierdoor getroffen, incl. de kunstenaars.
  • Dagen werkloosheid voor losse havenarbeiders incl. VA-regeling bij verminderde arbeidsgeschiktheid.
  • Tijdelijke werkloosheid: weerverlet, economische werkloosheid, overmacht (bv. wegens terrorismedreiging), technische werkloosheid.
  • Dagen gewone werkloosheid na ontslag: bv. Caterpillar, ING, Axa, Douwe Egberts, Ford, Arcelor Mittal, en tal van anderen

  Alle werknemers zullen door de nieuwe maatregel getroffen worden.

  • Deeltijdse arbeid met behoud van rechten (vooral vrouwenschoonmaak, handel, …)
  • De dagen van opvanguitkering voor onthaalouders
  • Werkloosheid tijdens de zomervakantie voor tijdelijke leerkrachten die geen volledig schooljaar aan de slag konden

  De nieuwe regeling zal een grote impact hebben voor vrouwen.

  • Dagen tewerkstelling als PWA, wijkwerking
  • Deeltijdse arbeid met behoud van rechten (vooral vrouwenschoonmaak, -handel, …)

  Werknemers in een precaire situatie worden door de nieuwe regeling geraakt.

  • Dagen opleiding via de gewestelijke diensten (VDAB, Actiris, FOREM, Arbeitsamt (inclusief IBO, tijdelijke werkervaring, …)
  • Alle lange opleidingen/stages/… in het kader van een vrijstelling van beschikbaarheid
  • Dagen waarop een inschakelingsuitkering wordt ontvangen

  Vooral jongeren zullen zwaar getroffen worden door deze onderdelen.

  Momenteel wordt dus quasi iedereen met een inschakelings- of werkloosheidsuitkering, nu of in de toekomst, geviseerd.

  Wat is het pensioenverlies?

  Hoe groter je vroeger brutoloon, hoe groter het verlies.

  Pensioenverlies voor één jaar beperkte gelijkstelling
  Bruto inkomen/
  maand
  Verlies alleenstaande
  pensioen
  Verlies gezinspensioen
    per jaar per maand per jaar per maand
  € 2 000 35 3 44 4
  € 2 976
  (mediaanloon)
  204 17 255 21
  € 3 300 260 22 325 27
  € 4 000 382 32 477 40

  Voor iemand met 5 jaar werkloosheid of SWT wordt dat dus telkens maal vier. Dus bijvoorbeeld een verlies van 816 € pensioen per jaar of 68 € per maand voor een alleenstaande aan het mediaanloon.
   

  Voorbeelden

  François begon zijn loopbaan aan een bruto jaarloon van € 21 470. Na 45 jaar carrière wil hij op pensioen op de leeftijd van 65 jaar. Zijn laatst verdiende loon bedraagt € 41 500 bruto/jaar. François heeft recht op bruto pensioen van ± € 1 650/maand (netto € 1 398).

  Was François op zijn 60 jaar in een SWT-stelsel gestapt dan zal hij door de nieuwe maatregel nog 1 jaar gelijkgesteld krijgen op basis van het laatst verdiende loon en 4 jaar op basis van het forfait.

  Hierdoor daalt zijn bruto-pensioen van ± € 1 650/maand naar ± € 1 547. Zijn netto pensioen zal slechts € ± 1 349/maand bedragen ipv € 1 398/maand. Dit is een verlies van meer dan € 100 bruto en € 50 netto per maand!

  Stel: Jeanine begon te werken aan bruto jaarloon van € 20 000. Op het einde van haar loopbaan verdient ze een bruto jaarloon € 33 400. Als zij op haar 65ste mét een volledige loopbaan op pensioen gaat dan zal zij een bruto pensioen van ± € 1 366/maand (netto ± € 1 278/maand).

  Tijdens de laatste 18 jaar van de carrière is Jeanine elk jaar 2 maand economisch werkloos geweest, dit komt overeen met 936 dagen. Daarvan zullen er 312 volledig gelijkgesteld worden, de rest op het forfait. Het bruto pensioen per maand bedraagt ± € 1 332 i.p.v. ± € 1 366. Netto is dat ± € 1 260, een verlies van € 19 netto in de maand.
   

  Enkele cijfers

  Snoeien in de gelijkgestelde periodes is een bloedbad voor onze (lage en laagste) pensioenen. De helft van de loopbaan van onze arbeidsters bijvoorbeeld, bestaat uit gelijkgestelde periodes.

    Arbeiders Bedienden
  Mannen 38,99% 14,04%
  Vrouwen 53,30% 23,63%

  Cijfers: RVP, 2002

  Kijken we naar het aandeel van die van gelijkgestelde periodes in de pensioenloopbaan, dan zien we onmiddellijk de impact van het van deze nieuwe maatregel (Expertenrapport bijlage 2.1, pagina 21)

    Mannen Vrouwen
  Type gelijkstelling 55 jaar Bij pensioen 55 jaar Bij pensioen
  Werkloosheid 19,65% 24,12% 37,44% 41,55%
  Brugpensioen 3,72% 22,75% 0,73% 6,98%

  Bij mannen gaat het bijna fifty op fifty om werkloosheid en SWT, bij vrouwen gaat het voornamelijk over periodes van werkloosheid. Door de kortere gemiddelde loopbaan van vrouwen dreigt de impact voor vrouwen echter groter zijn: ze hebben gemiddeld lagere pensioen, waardoor de beperking van de gelijkstelling grotere schade toebrengt.
   

  Met dit soort van beleid bestrijd je niet de werkloosheid, maar de werklozen. Of liever, straf je ze een derde keer. Eerst door ontslag en lager inkomen. Dan door de inschakelings- en werkloosheidsuitkeringen te beperken. En nadien nog eens in hun pensioen.

  Werkloosheid is geen vrije keuze. Tenzij voor de werkgever. Het is hij die ontslaat. Het is hij die ontslag geeft met het oog op SWT. En het is hij die beslist aan te werven.

  Pensioenen : gelijkstelling werkloosheid en SWT, Bacquelaine stuurt bij !

  Ten opzichte van de eerdere mondelinge communicatie die we van het kabinet kregen en vòòr onze actie van 28 november zijn er een aantal zaken gewijzigd en sommige verbeterd:

  • Saldo van 312 dagen is opgeheven;
  • De beperkte gelijkstelling geldt enkel voor de 2e periode werkloosheid.
   Economische werkloosheid, weerverlet, overmacht, dagen werkloosheid voor losse havenarbeiders,… ondervinden geen impact van de maatregel. Voor hen blijft er een volledige gelijkstelling voor het pensioen.
  • SWT
   • Geen impact voor wie in SWT zit vóór 31/12/2016
   • Geen impact voor wie vòòr 20/10/2016 in opzeg werd geplaatst met het oog op SWT

  Toch blijven een aantal punten nog open staan en gaat de discussie verder:

  • Deeltijds werkenden met inkomensgarantieuitkering (IGU)
  • De datum van 20/10
  • SWT De Lijn,STIB, TEC
  • Oudere werklozen

  Ondanks bepaalde verbeteringen blijft de ACLVB gekant tegen het principe van de beperkte gelijkstelling voor de 2e periode werkloosheid en SWT. Het volgend overleg is gepland op 9 januari 2017.


  Maatregelen regering-Michel

  Lees onze analyses van de regeringsmaatregelen in ons dossier.

  Lees het dossier 


  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart