WO=MEN gaat voor “GO FOR 5♀ / 5♂”

Op deze pagina:

  Daadwerkelijke gelijke kansen en een vrouwvriendelijke arbeidsomgeving maak je niet met wetten alleen. Dit wordt vooral gerealiseerd op de werkvloer zelf.

  Niet alleen vrouwen zijn nodig in de syndicale strijd, maar ook de mannen die deze visie ondersteunen, zodat de noden en belangen van de vrouwen in en buiten het werkveld kunnen verdedigd worden en de feitelijke discriminatie tussen mannen en vrouwen kan bestreden worden.

  De ACLVB komt op voor de belangen van meer dan 300.000 werknemers en sociaal verzekerden, mannen én vrouwen.

  Zeker voor vrouwen is de Liberale Vakbond een bondgenoot in het afdwingen van de gelijke behandeling waar zij recht op hebben.

  Er blijft nog werk aan de winkel...,zo denken we aan:

  • De combinatie arbeid en gezin: vooral vrouwen kampen met problemen van kinderopvang, huishouden en zorg voor familie
  • Het werkbaar werk, waar vooral voldoende aandacht moet gaan naar ruimte voor een aanpak naar de werkstress en de kwaliteit van het werk, ook voor vrouwen.
  • Vooral vrouwen werken deeltijds en hebben daardoor minder sociale rechten.
  • Vrouwen verdienen nog altijd minder dan mannen in dezelfde functies.
  • Vooral vrouwen hebben ook de onvrijwillige keuze om naar een deeltijds loopbaan te moeten overschakelen omwille van externe factoren;
  • Vooral vrouwen hebben na tijdelijke onderbreking van hun loopbaan moeite hun vroegere functie gewaardeerd weer op te nemen.
  • Vooral vrouwen zijn het slachtoffer van werkloosheid en de soms moeilijke zoektocht naar een nieuwe baan.

  En dit terwijl op 11.584.008 inwoners (1 januari 2022) voor België, 50,7% (of 5.875.106 in absolute cijfers) vrouw zijn..

  Genoeg redenen dus voor vrouwen, actief of werkloos, om bij de Liberale Vakbond de plaats in te nemen die ze verdienen !
  Veel thema’s, zoals pensioen en lonen, vragen nog extra aandacht en inspanningen voor en door vrouwen.

  ACLVB WO=MEN wil samen met u deze thema’s op de agenda plaatsen en

  gaat voor “GO FOR 5♀ / 5♂”

  Welke wettelijke tools kan ik op ondernemingsvlak gebruiken om dit te realiseren.

  Via de onderstaande link kan je een document downloaden met een kort overzicht over de verschillende instrumenten die je kan gebruiken om een gelijke kansenbeleid op bedrijfsvlak te voeren. In de praktijk zien we dat deze middelen niet voldoende gekend zijn of niet gebruikt worden. Dit kan je als leidraad helpen voor overleg in jouw onderneming.
   

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart