ACLVB WO=MEN

Op deze pagina:

  De ACLVB wil haar actieveld blijven verruimen, opdat we allen op een bewustere manier kunnen omgaan om stereotypen te doorbreken: leren anders te denken of oog te hebben voor anderen en voor iedereen.

  Vanuit een maatschappelijke bekommernis om alle ongelijkheden en discriminaties uit de wereld te helpen, zou men het als een vergissing kunnen beschouwen wanneer een keuze moet gemaakt worden. Deze keuze hoeft niet perse gemaakt te worden. De aandacht naar gelijke kansen, gender mainstreaming en gender kan immers heel goed op elkaar afgestemd worden en willen we ook in deze rubriek naar voor brengen.

  Wij willen met deze rubriek onze visies en acties tonen hoe wij, vanuit de ACLVB samen met onze medewerkers (federaal, regionaal, sectoraal en onze syndicale afgevaardigden) deze (gender)stereotypen willen doorbreken.

  ACLVB WO=MEN

  De gelijke behandeling van vrouwen en mannen is wettelijk gewaarborgd. Wat blijft, is de feitelijke ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in verschillende domeinen van het maatschappelijk leven: arbeidsparticipatie, lonen, combinatie arbeid – gezin, …

  De Liberale Vakbond streeft naar een evenwichtige participatie van vrouwen en mannen aan het maatschappelijk leven en naar gelijke kansen voor mannen en vrouwen, ook in de praktijk. Hiervoor staat haar werking WO=MEN.

  Wat doen wij ?

  Samen met alle vrouwelijke leden zet de Liberale Vakbond zich in voor de soms wel specifieke belangen van haar vrouwelijke leden. Daarom

  • volgt zij de gevolgen voor vrouwen van wettelijke initiatieven inzake arbeid en sociale zekerheid;
  • waakt zij erover dat vrouwgevoelige thema’s op de agenda staan van het sociaal overleg ;
  • verdedigt zij de specifieke belangen van vrouwelijke werknemers en werkzoekenden;
  • begeleidt zij vrouwen in hun werkloosheid en in hun zoektocht naar werk;
  • lanceert zij met haar vrouwelijke afgevaardigden in het bedrijf oplossingen voor problemen van vrouwen op en rond de werkvloer;
  • biedt zij juridische bijstand wanneer een vrouw slachtoffer wordt van discriminatie;
  • biedt zij vormingen aan voor werkende en niet-werkende vrouwen, jong en iets minder jong; biedt zij begeleiding bij loopbaanplanning en loopbaankeuze;
  • kaart zij de belangen van vrouwen aan bij de mannelijke collega’s. We werken immers samen aan gelijke kansen;
  • nemen gender en vrouwenprojecten een belangrijke plaats in, ook in haar internationale werking.
   Zie verder ook onze acties 

  Doe mee !

  Iedereen is nodig in deze syndicale strijd. Ondernemingsraden, Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk, Syndicale Delegaties en militantenkernen kunnen jouw inspirerende aanwezigheid gebruiken: van vrouwen maar ook van mensen uit verschillende landen van herkomst, cultuur, leeftijd, seksuele geaardheid, het hebben van een (arbeids)handicap, geloof, etnische afkomst,….

  Twijfel niet langer. Doe mee voor jezelf, je collega’s en alle andere vrouwen !

  Hoe denk jij erover ? Geef je mening.

  Schrijf ons

  ACLVB WO=MEN
  Koning Albertlaan 95
  9000 Gent

  Mail ons

  women@aclvb.be.

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart