ACLVB WO=MEN

Op deze pagina:

  De Liberale Vakbond is een vrije vakbond, waar mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn. De gelijke behandeling van vrouwen en mannen is wettelijk gewaarborgd. Wat blijft, is de feitelijke ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in verschillende domeinen van het maatschappelijk leven: arbeidsparticipatie, lonen, combinatie arbeid – gezin, …

  De Liberale Vakbond streeft naar een evenwichtige participatie van vrouwen en mannen aan het maatschappelijk leven en naar gelijke kansen voor mannen en vrouwen, ook in de praktijk. Daadwerkelijke gelijke kansen en een vrouwvriendelijke arbeidsomgeving maak je niet met wetten alleen. Dit wordt vooral gerealiseerd op de werkvloer zelf.

  Vrouwen zijn dus nodig in de syndicale strijd, zodat ze hun noden en belangen kunnen verdedigen en de feitelijke discriminatie tussen mannen en vrouwen bestrijden.

  Kom erbij !

  Welkom bij ACLVB WO=MEN, een initiatief van ACLVB.
  De Liberale Vakbond is een organisatie die opkomt voor de belangen van meer dan 220.000 werknemers en sociaal verzekerden, mannen én vrouwen.

  Zeker voor vrouwen is de Liberale Vakbond een bondgenoot in het afdwingen van de gelijke behandeling waar zij recht op hebben.

  De gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen is wettelijk gewaarborgd.

  Maar toch...

  • Vrouwen verdienen nog altijd minder dan mannen in dezelfde functies.
  • Vooral vrouwen werken deeltijds en hebben daardoor minder sociale rechten.
  • Vooral vrouwen kampen met problemen van kinderopvang, huishouden en zorg voor familie.
  • Vooral vrouwen hebben na tijdelijke onderbreking van hun loopbaan moeite hun vroegere functie gewaardeerd weer op te nemen.
  • Vooral vrouwen missen verdiende promoties.
  • Vooral vrouwen zijn het slachtoffer van werkloosheid en de soms moeilijke zoektocht naar een nieuwe baan.
  • En dit terwijl 51% van de Belgische inwoners vrouw is.

  Genoeg redenen dus voor vrouwen, actief of werkloos, om bij de Liberale Vakbond de plaats in te nemen die ze verdienen !
  Veel thema’s, zoals pensioen en lonen, vragen nog extra aandacht en inspanningen voor en door vrouwen.

  ACLVB WO=MEN wil samen met u deze thema’s op de agenda plaatsen.

  Wat doen wij ?

  Samen met alle vrouwelijke leden zet de Liberale Vakbond zich in voor de soms wel specifieke belangen van haar vrouwelijke leden.

  Daarom

  • volgt zij de gevolgen voor vrouwen van wettelijke initiatieven inzake arbeid en sociale zekerheid;
  • waakt zij erover dat vrouwgevoelige thema’s op de agenda staan van het sociaal overleg ;
  • verdedigt zij de specifieke belangen van vrouwelijke werknemers en werkzoekenden;
  • begeleidt zij vrouwen in hun werkloosheid en in hun zoektocht naar werk;
  • lanceert zij met haar vrouwelijke afgevaardigden in het bedrijf oplossingen voor problemen van vrouwen op en rond de werkvloer;
  • biedt zij juridische bijstand wanneer een vrouw slachtoffer wordt van discriminatie;
  • biedt zij vormingen aan voor werkende en niet-werkende vrouwen, jong en iets minder jong; biedt zij begeleiding bij loopbaanplanning en loopbaankeuze;
  • kaart zij de belangen van vrouwen aan bij de mannelijke collega’s. We werken immers samen aan gelijke kansen;
  • nemen gender (meer info : zie apart item gender) en vrouwenprojecten een belangrijke plaats in in haar internationale werking.
    

  Doe mee !

  Daadwerkelijke gelijke kansen voor vrouwen en een vrouwvriendelijke arbeidsomgeving maak je niet met wetten alleen.

  Dit wordt vooral gerealiseerd worden op de werkvloer zelf.

  Onze vrouwelijke militanten tonen aan door hun prachtige inzet en talenten dat :

  • vrouwen wél wat te vertellen hebben;
  • hun mannelijke collega’s wél rekening houden met hun aanwezigheid en verzuchtingen;
  • er wél naar vrouwen geluisterd wordt, als dit maar de vrouwen zelf afgedwongen wordt;
  • hun aanwezigheid in het sociaal overleg de situatie van vrouwen wél kan verbeteren;
  • vrouwen op de werkvloer wél vlugger een luisterend oor zoeken bij vrouwen;
  • vrouwen vanuit hun eigen ervaringen en leefwereld een inbreng te doen hebben;
  • zij enorme persoonlijke voldoening vinden in hun syndicale inzet.
  • vakbondswerk ook op gezinsvriendelijke uren en manieren kan.

  Vrouwen zijn dus nodig in de syndicale strijd. Ondernemingsraden, Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk, Syndicale Delegaties en militantenkernen missen soms de inspirerende aanwezigheid van vrouwen.

  Twijfel niet langer. Doe mee voor jezelf, je collega’s en alle andere vrouwen !

  Hoe denk jij erover ? Geef je mening.

  Schrijf ons

  ACLVB WO=MEN
  Koning Albertlaan 95
  9000 Gent

  Mail ons

  women@aclvb.be.

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart