Gender charter

Op deze pagina:

  Op 23 september 2004 ondertekenden de drie Belgische vakbonden het Charter Gender mainstreaming voor gelijkheid van vrouwen en mannen.

  Hierin engageerden ze zich om enerzijds de gelijke kansen problematiek tussen vrouwen en mannen meer aandacht te schenken in hun dagelijkse werking en anderzijds iets te doen aan de ondervertegenwoordiging van vrouwen in eigen rangen.

  De aanleiding tot deze actie van de drie vakbonden was een onderzoek van het IISA (interuniversitair instituut voor de studie van de arbeid) in samenwerking met de drie vakbonden.
  In dit onderzoek kwam nogmaals tot uiting dat vrouwen op de arbeidsmarkt vaak het onderspit moeten delven: mindere verloning, mindere kansen op promotie, ongewilde deeltijdse arbeid, mindere kansen in sterkere beroepssectoren, en nog veel meer.

  Om gender mainstreaming ingang te doen vinden op de hele arbeidsmarkt is het belangrijk dat de vakbonden zelf de gelijkheid van vrouwen en mannen systematisch aan de orde stellen, met betrekking tot de eigen structuur en werking, maar ook met betrekking tot het beleid dat ze uittekenen.

  Zo is het belangrijk dat in het sociaal overleg, op alle niveaus gaande van het bedrijf tot het interprofessioneel overleg, de genderproblematiek op de agenda geplaatst wordt.

  Even belangrijk is het dat de vrouwen zelf deelnemen aan deze sociale dialoog en kansen krijgen binnen de vakbonden om zich te laten horen.

  Daarom dit zo belangrijke engagement in het Charter.

  De ACLVB beseft maar al te goed dat dit niet van vandaag op morgen resultaat zal opleveren. Aan deze opzet moet dagdagelijks worden gewerkt.

  Download het charter

  Download het Gender Charter

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart