Gender-mainstreaming

Op deze pagina:

    Het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen noemt Gender mainstreaming een strategie die de gelijkheid tussen vrouwen en mannen in de samenleving wil versterken door de genderdimensie een plaats te geven in de inhoud van het overheidsbeleid.

    Met andere woorden: streven naar een beleid dat bij het opstellen van regels en wetten, ook rekening houdt met de situatie van mannen en vrouwen in het beoordelen van de impact ervan. Bijgevolg is het noodzakelijk om in alle fases van het proces zoals de voorbereiding, de besluitvorming, de toepassing en ook de evaluatie achteraf, een analyse en reflectie moeten kunnen gebeuren over de impact van een dergelijke regel of wetgeving op vrouwen en mannen.

    Wij vragen eveneens een gendermainstreaming – benadering van het beleid of anders gezegd, creëert de bestaande en nieuwe wetgeving geen rechtstreekse of onrechtstreekse discriminatie tussen man en vrouw?

    Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
    Of zoek uw secretariaat via de kaart