Aanvullend Paritair Comité PC 100: Sectorakkoord 2023 - 2024

27/10/2023 - 13u

We hebben een akkoord bereikt voor jou sector in het paritair comité 100!

In dit akkoord worden de verbeteringen van je loon- en arbeidsvoorwaarden voor de komende jaren vastgesteld.

De grote lijnen zijn:

Koopkrachtpremie

De arbeiders van het Paritair Comité 100 hebben recht op een koopkrachtpremie in ondernemingen die in 2022 een hoge of uitzonderlijke hoge winst hebben behaald.

  • Indien een onderneming in 2022 een hoge winst heeft behaald, bedraagt de koopkrachtpremie:
    • 125 EUR indien de verhouding operationele bedrijfswinst (code 9901) op balanstotaal in 2022 minstens 1,25x het gemiddelde voor diezelfde verhouding over de jaren 2019-2021 is;
    • 250 EUR indien de verhouding operationele bedrijfswinst (code 9901) op balanstotaal in 2022 minstens 1,50x het gemiddelde voor diezelfde verhouding over de jaren 2019-2021 is.
  • Indien een onderneming in 2022 een uitzonderlijk hoge winst heeft behaald, bedraagt de koopkrachtpremie 375 EUR.

De premie wordt betaald aan de arbeiders die op 31 oktober 2023 minstens 1 maand in het bedrijf gewerkt hebben tussen 1 november 2022 en 31 oktober 2023.

Indexatie

Er werd een systeem toegepast om de vaste uurlonen te verbeteren.

Jaarlijkse premie

Onder bepaalde voorwaarden kan tijdelijke werkloosheid meegerekend worden voor de berekening van de jaarlijkse premie.

Uitzendarbeid

Arbeiders die aangeworven worden in het bedrijf na een periode van uitzendarbeid, in hetzelfde bedrijf en voor een gelijkaardige functie, zullen worden betaald aan het minimumuurloon dat met hun anciënniteitsvoorwaarden overeenstemt.

Vorming

20231027_vorming_pc100_0.png

Mobiliteit

Voor je woon-werkverkeer zal je vanaf 1 januari 2024, €0,27/km krijgen met een maximum van €10,80/dag.

De stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag en tijdskrediet alsook de bestaande afspraken voor overuren werden verlengd.

 

Het sectorakkoord 2023-2024 kan je hieronder downloaden.

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart