Agenda 2030 - SDG's

Op deze pagina:

  Internationaal Vakverbond (IVV) en de Agenda 2030

  Het Programma Duurzame Ontwikkeling voor 2030 is het referentiedocument over de prioriteiten voor de internationale ontwikkeling door de Verenigde Naties (VN). De IVV verdedigt de opneming van waardig werk en sociale bescherming in het nieuwe ontwikkelingskader. De Agenda voor 2030 bevat een reeks gemeenschappelijke doelstellingen die bekend staan als de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (de zogenaamde “SDGs”, Sustainable Development Goals). De 17 SDG’s bevatten onderwerpen die zeer relevant zijn voor het werk van de vakbonden, inclusief de bevordering van waardig werk, de bestrijding van armoede, ongelijkheid en klimaatverandering, erkenning van de noodzaak van meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen, gratis kwalitatief onderwijs en institutionele opbouw.

  De vakbonden, door middel van het Vakbondsnetwerk voor Ontwikkelingssamenwerking (TUDCN) zijn sterk betrokken bij het proces van de Sustainable Development Goals. De vakbonden zijn van essentieel belang voor het bereiken van ontwikkelingsdoelen zoals werken aan de vrijheid van vereniging en het handhaven van het recht op collectieve onderhandelingen en het bevorderen van waardig werk en de rechten van werknemers. De leden van de TUDCN, waaronder ACLVB, voeren hun eigen analyses en nationale controles uit om ervoor te zorgen dat landen op schema liggen om hun verplichtingen na te komen.

  Samenwerkingsverband "Perspective 2030"

  De wereld heeft een plan. In 2015 engageerden meer dan 190 landen zich ertoe om 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren tegen 2030. Die doelstellingen verstrengelen voor het eerst de economische, ecologische en sociale touwtjes van duurzame ontwikkeling. Het plan is ambitieus. Het omvat alle mogelijke beleidsterreinen, waaronder de oceanen gezond houden, toegang tot waardig werk, voldoende gevarieerd voedsel voor iedereen, de armoede volledig uitbannen en de ongelijkheid verminderen.

  Ook in België liggen uitdagingen. Zo moet onze manier van produceren en consumeren een pak duurzamer, en krijgen onze politici de opdracht om alle zeilen bij te zetten voor een goed bestuur in functie van deze doelstellingen, van lokaal tot internationaal niveau.

  De Agenda 2030 biedt een fantastisch perspectief. De wereld wordt in 2030 een betere plek voor iedereen, als de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen helemaal worden gerealiseerd!

  Het nieuwe samenwerkingsverband Perspective2030 houdt vanaf nu de regering in België aan haar engagement. Verschillende organisaties slaan daarvoor de handen in mekaar. Van vakbonden, milieubewegingen tot vrouwenbewegingen, van armoedeorganisaties tot noord-zuidorganisaties. Ook de ACLVB maakt deel uit van het samenwerkingsverband Perspective 2030 en vecht mee in de strijd om tegen 2030 waardig werk aan werknemers in het noorden en zuiden te bieden! 

  SDG Brochure ACLVB

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart