ACLVB Internationaal : artikels

Op deze pagina:

  Duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) concretiseren

  In december 2017 publiceerde het Federale Planbureau een rapport inzake duurzame ontwikkeling. Het Federaal rapport geeft een overzicht van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, en maakt de balans van 34 indicatoren over de evolutie van België naar de SDG’s. 

  Lees verder  Werkgevers ondermijnen de onderhandelingen voor een VN-verdrag inzake multinationals

  Het IVV heeft kritiek geuit op de werkgeversvertegenwoordigers tijdens een VN-conferentie in Genève omdat ze iedere vooruitgang willen blokkeren van een VN-verdrag waardoor de activiteiten van multinationals onder internationale rechtsregels zouden vallen.
   

  Lees verder  Doorbraak om een einde te maken aan het kafalasysteem na nieuwe beloftes van Qatar inzake werknemersrechten!

  Het Internationaal Vakverbond (IVV) is verheugd over de doorbraak binnen de Qatarese regering om een einde te maken aan het kafalasysteem van moderne slavernij en heeft verdere ontmoetingen gepland met de Qatarese minister van Arbeid over de implementering van arbeidsrechten voor twee miljoen gastarbeiders in de Golfstaat.
   

  Lees verder  Agenda 2030 – Vakbonden houden een wakend oog!

  België stelde in juli 2017 tijdens een High Level Political Forum van de Verenigde Naties in New York een evaluatierapport voor over de inspanningen die ons land doet om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te verwezenlijken. Met de realisatie van de 17 doelstellingen is het de bedoeling tegen 2030 wereldwijd extreme armoede te bannen en onze planeet te beschermen.
   

  Lees verder  Voorstel 'Europese pijler van sociale rechten': Europa staat nog nergens!

  Op 26 april heeft de Europese Commissie haar  ‘Europese pijler van sociale rechten’ voorgesteld. Er ging aan de publicatie van de tekst één jaar openbare raadpleging en een consultatie van de sociale partners vooraf. De voorstellen die in totaal 18 documenten omvatten zijn gegroepeerd in 7 hoofddoelen.
   

  Lees verder  Aanbeveling 204: een einde stellen aan de informele economie

  Aanbeveling 204 van de IAO handelt over sociale inclusie, sociale rechtvaardigheid en een echte dynamische sociale verandering.
   

  Lees verder (Engelds)  IVV Global Rights Index: rechten werknemers is meeste regio's verzwakt, slechtste jaar sinds metingen voor aanvallen op vrijheid van mening en democratie
   

  De verzwakking van de werknemersrechten in de meeste regio's wordt nog verergerd door de onderdrukking van het recht op spreken en vereniging volgens de IVV Global Rights Index voor 2016.
   

  Lees verder (Engels)  Wat zijn ‘duurzame ontwikkelingsdoelen’ of SDG’s?

  In 2015 gingen alle lidstaten van de VN, dus ook België, akkoord met een ambitieuze ‘agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling’. Een nieuwe set ontwikkelingsdoelen zag het licht: de duurzame ontwikkelingsdoel(stelling)en of SDG’s (Sustainable Development Goals).
   

  Lees meer

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart